"Vi behöver producera och samarbeta som en enad kraft"

Andrian Dumitras. Foto: Cristina Untila
Andrian Dumitras. Foto: Cristina Untila
Framtiden för jordbruket och vår mat ligger i händerna på unga bönder som Andrian Dumitras. Utmaningarna på Moldaviens landsbygd är många, men Andrian är villig att stanna och genom att samarbeta med andra ökar chanserna att lyckas.

Redan som barn drömde, den idag 25-årige, Andrian Dumitras om att äga en liten djurhållningsgård. Efter att ha tagit examen från jordbruksuniversitetet startade han en verksamhet med två till tre mjölkkor. Idag har verksamheten växt och på gården finns nu 20 kor och lite åkermark där Andrian odlar foder till djuren.

Att driva en mjölkgård är en stor utmaning och svårigheterna är många. Hårt arbete är ett måste. Född och uppvuxen på en gård är Andrian stolt över att ha ärvt några av sina föräldrars arbetsamma egenskaper.

– Jag jobbar från morgon till kväll varje dag. Djuren har ingen ledighet!

Klimatförändringarna är en stor utmaning

Enligt Andrian är det största problemet inom jordbruket torkan och bristen på tillgång till bevattning. Förra året ledde det till stora förluster, när cirka 60% av den förväntade spannmålsskörden torkade bort. Andrian blev tvungen att köpa foder till djuren. Andra bönder i området drabbades också och många ansåg att statens hjälp var otillräcklig.

– Myndigheterna vidtar inte relevanta åtgärder. Vi behöver innovativa projekt och investeringar inom bevattning, marknadsföringssystem och framför allt konkreta åtgärder för att anpassa oss till klimatförändringarna, säger Andrian.

Han är särskilt missnöjd med hur staten behandlar unga bönder. Enligt honom har unga människor inga möjligheter att utvecklas ute på landsbygden där det saknas grundläggande infrastruktur, fungerande vattensystem eller bra vägar. Majoriteten av Andrians vänner har valt att flytta efter studenttiden.

Svårt att få finansiering

En annan brännande fråga för unga bönder, och framför allt bönder med småskaliga jordbruk och familjegårdar, är tillgången till finansiering. De flesta gårdar är dåligt finansierade, då det saknas tillgängliga säkerheter och långfristiga lån. Räntorna är också höga och uppgår till 15-20 procent årligen.

– Lånen är mycket dyra, och bankerna utnyttjar böndernas bristande ekonomiska kunskap, säger Andrian och tillägger att många bönder inte kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden och går i konkurs.

Andrian Dumitras driver en gård med 20 mjölkkor. Tillsammans med kooperativet där han är medlem har han kunnat investera i ny utrustning. Foto: Cristina Untila

Medlemskap i kooperativ ökar chanserna till framgång

Andrian är medlem i We Effects partnerorganisation Nationella federationen för bönder i Moldavien (NFFM), och deltar i olika erfarenhetsutbyten och utbildningar. Medlemskapet har ökat hans chanser till framgång menar han.

– Med stöd av We Effect och NFFM skapade vi en litet kooperativ med sju producenter av ekologisk mjölk och spannmål. Målet var att ha större kraft att förhandla om mjölkpriset när vi samarbetar med förädlingsfabriker och också med köpare av ekologiska spannmålsprodukter, berättar Andrian.

Kooperativet stärker inte bara de unga medlemmarnas förhandlingsposition utan hjälper dem också att säkra rabatter när de köper utrustning som blir för dyrt att köpa individuellt. Andrian och kooperativmedlemmarna är också aktivt engagerade i de konsultationer som NFFM organiserar om jordbruks­politiken.

– Tillsammans försöker vi försvara våra rättigheter och intressen gentemot statliga institutioner. Vi blir inte alltid hörda, men vi sätter press på myndigheterna och visar dem att vi fortfarande är en kraft att räkna med, säger Andrian.

Genom kooperativet har Andrian och de andra medlemmarna kunnat trycka på politiker och utkrävt sina rättigheter. Foto: Cristina Untila

Småskaliga bönder spelar en avgörande roll i Moldaviens jordbruk och landsbygdsutveckling och i ekonomin som helhet. Familjegårdar genererar över 62 procent av landets totala jordbruksproduktion, vilket bidrar fundamentalt till den övergripande livsmedelsproduktionen och livsmedelssäkerheten i Moldavien.

Jordbrukare borde förstå att vi är landsbygdens pelare, och vi behöver producera och samarbeta som en enad kraft

– Jordbrukare borde förstå att vi är landsbygdens pelare, och vi behöver producera och samarbeta som en enad kraft, säger Andrian. Han uppmanar särskilt unga bönder att kämpa för sina rättigheter. Ge aldrig upp! För om vi lämnar, vem kommer att stanna här?

Bild på en liten spräcklig kalv.
Foto: George Kamau

Försäkra en mjölkko under ett år och ge en familj möjlighet att trygga sin tillgång till mjölk, mat eller andra inkomster. Den här gåvan bidrar till att fler bönder kan bli självförsörjande. Du får ett fint gåvobevis att ge bort.

Ge bort en koförsäkring nu
Foto: George Kamau

Ta del av andra bönders berättelse

Söta vinster och en surrande framtid
Drivalda Zmakaj. Foto:We Effects partner organisation AgroPuka
Europa

Söta vinster och en surrande framtid

"Vi behöver producera och samarbeta som en enad kraft"
Europa

"Vi behöver producera och samarbeta som en enad kraft"

Kakor är framtiden för kooperativet Nocciole
Europa

Kakor är framtiden för kooperativet Nocciole

Biodling som säkrar matproduktion och inger hopp
Europa

Biodling som säkrar matproduktion och inger hopp