Från skolavhopp till matsäkerhetschef genom kooperativet i Guatemala

Estela Puac. Foto: Rodwell Arrazola
Estela Puac. Foto: Rodwell Arrazola
María Estela Puac Tzunun hoppade av skolan efter sjätte klass. Efter att ha gått med i ett kooperativ blev hon inspirerad att utbilda sig. Idag leder hon ett kooperativ som chef över matsäkerhetsfrågor. Hennes resa visar hur kooperativ kan ge kvinnor kraft och förbättra deras livskvalitet.

För femton år sedan begav sig María Estela ut på sin resa i den pittoreska byn Aldea Chuculjuyup, belägen i den sydvästra regionen av Guatemala. Vid den tiden hade hon bara avslutat sjätte klass. Rädslor och osäkerheter skymde hennes horisont. Men hennes beslutsamhet, tillsammans med stödet från We Effects partner CDRO Association, en organisation av mayansk ursprung bildad av organisationer, föreningar och kooperativa företag, markerade början på en verkligt omvälvande resa.

Under åren utvecklades María Estela från en blyg person till en aktiv ledare inom kooperativet. Hon gick från att vara styrelsesekreterare till att slutligen ta över ordförandeskapet i en grupp för livsmedelssäkerhet. Hennes personliga utveckling och hennes viktiga bidrag till kooperativa insatser blev alltmer tydliga.

– Jag växte som kvinna, och det motiverade mig att fortsätta min utbildning. Jag avslutade slutligen min gymnasieutbildning genom ett program utformat för vuxna studenter, berättar María Estela.

Kvinnors inflytande inom kooperativet ger ökade möjligheter

Idag ägnar sig María Estela och hennes kvinnliga kamrater outtröttligt åt att öka kvinnors deltagande och främja jämställdhet inom kooperativet.

 Kvinnor har varit avgörande för att främja kooperativets tillväxt.

– Kvinnor har varit avgörande för att främja kooperativets tillväxt. Vi har markant ökat andelen kvinnliga deltagare och effektivt upprätthållit principen om jämställdhet inom kooperativet, berättar María Estela.

En ökad jämställdhet gynnar inte bara kvinnorna i samhället utan ger dem också möjligheter, som tillgång till ekonomiska resurser för att starta egna företag och därmed höja sina familjers levnadsstandard.

Trots utmaningar tog ett blomstrande företag fart

År 2020 förde med sig utmaningar utöver det vanliga på grund av den globala pandemin. Trots att hennes man uttryckte tvivel beslutade sig María Estela ändå för att börja föda upp värphöns. Med den ekonomiska kunskap hon hade fått genom kooperativet, beräknade hon noggrant kostnaderna, skaffade burar och höns, och arbetade outtröttligt för att säkerställa projektets framgång. Till slut anslöt sig hennes man och familj entusiastiskt till hennes projekt. Företaget blomstrande och gav familjen en säker försörjning och inkomstkälla.

María Estela Puac arbetar i familjens köksträdgård. Foto: Rodwell Arrazola

Idag är María Estela ett lysande exempel på ledarskap och samhällsengagemang. Hennes dagliga rutin börjar vid gryningen när hon tar hand om sin familj och sina höns. Genom att använda teknik effektivt marknadsför hon sina produkter och säkrar en stadig månatlig inkomst. Hennes företag fungerar inte bara som en försörjningskälla utan symboliserar också hennes ambition och företagsförmåga, som stärkts av den ekonomiska träning hon fått.

Trots den komplexa uppgiften att balansera sina ansvar inom kooperativet med att ta hand om barnen har María Estela tydliga mål för framtiden. Hennes vill öka sin produktionskapacitet så att hon och hennes man kan bygga ett tryggt hem till familjen. Hon brinner också för att inspirera andra kvinnor i byn att gå med i kooperativet, så att de på samma sätt som hon kan utvecklas och få nya möjligheter.

Hennes historia visar hur kooperativ kan förändra människors liv i grunden och hur långsiktigt stöd kan påverka människor och samhällen positivt. Det kan inspirera andra att göra skillnad.

Läs andra berättelser från Latinamerika

Mat är det viktigaste i livet och i formandet av en människa
Miriam Cruz. Foto: Edward Rodwell Arrazola.
Latinamerika

Mat är det viktigaste i livet och i formandet av en människa

Från skolavhopp till matsäkerhetschef genom kooperativet i Guatemala
Latinamerika

Från skolavhopp till matsäkerhetschef genom kooperativet i Guatemala

Från ett litet frö i jorden till en varm kopp kaffe
Latinamerika

Från ett litet frö i jorden till en varm kopp kaffe

Äggförsäljningen som mättar magen
Latinamerika

Äggförsäljningen som mättar magen