Det palestinska kooperativet som producerar tonvis med mat

Bushra Najjar och Shereen Najjar framför sina odlingar. Fotograf: Arwa Shawa
Bushra Najjar och Shereen Najjar framför sina odlingar. Fotograf: Arwa Shawa
På Palestinas landsbygd är situationen svår. När Bushra Al-Najjar och flera av hennes vänner inte lyckades hitta arbete hyrde de ett växthus och började odla tomater och andra grönsaker. Tack vare hårt arbete och stöd från We Effects partnerorganisation är det några år senare ett välfungerande kooperativ som producerar tonvis med mat per säsong.

Varken Bushra eller någon av de andra hade erfarenhet av odling när de 2019 hyrde ett övergivet växthus. De var arbetslösa och uppgivna över situationen i Palestina, där ockupationen och den dåliga ekonomin försvårar livet för många ungdomar. Att hitta ett sätt att försörja sig på var akut.

— Vi började med tomater och undan för undan lärde vi oss att odla, säger Bushra Al-Najjar.
Nu, några år senare har Bushra och de andra genom hårt arbete och företagsamhet lyckats öka odlingarna avsevärt och det som numera är ett kooperativ producerar sju ton gurkor och 17 ton tomater per säsong.

Den här typen av kooperativ är särskilt viktiga för att stärka kvinnors makt och rättigheter på landsbygden i Palestina. En grupp som annars är diskriminerad får här kontroll över produktion och blir ekonomiskt självständiga.

— I vårt kooperativ är det särskilt kvinnorna som visar på ledarskap och initiativförmåga, berättar Bushra Al-Najjar.

Tala Murad Mohammed Abuali, Daed Ali Adel Aseel, Abdelkareem Mleta och Lina Sedqi Mohammed Jawabreh Fotograf: Arwa Shawa.

Från We Effects partnerorganisation i Palestina har kooperativet fått stöd med utbildning och en del utrustning. De har också fått kurser i hur man odlar effektivt utan att använda skadliga bekämpningsmedel och säljer nu också plantor med instruktioner för att få fler att börja odla.

— Vi vill uppmuntra människor att återvända till att bruka jorden för att stärka sin självförsörjning, särskilt i skuggan av ockupationen och hur konsumtion och produktion av livsmedel ser ut i Israel, säger Aseel Mleitat, en av medlemmarna i kooperativet.