Grönsakslanden blev räddare i pandemin

Leonarda Uvina Londran Fotograf: Philip Krook
Leonarda Uvina Londran Fotograf: Philip Krook
Under pandemin blev matsituationen akut för många av de kvinnor som We Effects samarbetspartner arbetar med i Bolivia. Utbildningarna i att driva grönsaksland blev en räddning i kampen mot hungern.

We Effects arbete i staden Cochabamba i Bolivia handlar mycket om att stärka kvinnors ekonomiska självständighet. Bland annat driver en av våra partnerorganisationer ett dagis där kvinnorna kan lämna sina barn när de är ute och arbetar. Att den här typen av barnomsorg till stor del saknas i landet håller kvinnor fast i hemmen.

— Innan dagiset öppnade brukade vi ta med oss barnen till jobbet, även fast det var förbjudet. Så när chefen kom förbi för att kontrollera oss var vi tvungna att gömma våra barn under grenarna. Dagiset är ett stort stöd, berättar Leonarda Uvina Londran.

Men när pandemin kom och Bolivia införde hårda karantänsregler var dagiset tvunget att stänga. Samtidigt förlorade många familjer möjligheter att försörja sig.

— Under pandemin har det inte funnits någonting att äta. Därför har vi gått runt och knackat dörr för att se till att hushållen åtminstone har en bit bröd för kvällen, berättar Victoria Moreira Rojas från vår samarbetsorganisation.

Matbristen som rådde ledde till att organisationen fick styra om sitt arbete. De var tvungna att vara uppfinningsrika och använda det som fanns nära till hands och som kunde ge vad behövdes allra mest just då, det vill säga mat. Familjer fick stöd i hur de kunde anlägga grönsaksland runt husknuten. De fick också lära sig att odla olika typer av grönsaker för att snart ha mer mat på bordet.

— Kvinnorna har lärt sig att odla grödor i lite allt möjligt, allt från tunnor till engångsförpackningar. Det har hjälpt så att de nu åtminstone har någon liten grönsak att stoppa ner i grytan när kvällen kommer, berättar Victoria Moreira Rojas.

Hittills har We Effect finansierat 120 grönsaksland runt om i Cochabamba. För att stärka kvinnornas kunskap ytterligare och för att bidra till större matsäkerhet har We Effect även anlitat experter såsom skogsingenjörer och agronomer för att hjälpa till med utbildningarna.

—Vi är tacksamma över allt som vi har fått lära oss, säger Victoria.

Stöd kvinnor som Leonarda så att de kan odla sina egna grönsaker och på så sätt få mat på bordet till sina familjer.

Ge bort ett grönsaksland

Fler berättelser från Latinamerika

Mat är det viktigaste i livet och i formandet av en människa
Miriam Cruz. Foto: Edward Rodwell Arrazola.
Latinamerika

Mat är det viktigaste i livet och i formandet av en människa

Från skolavhopp till matsäkerhetschef genom kooperativet i Guatemala
Latinamerika

Från skolavhopp till matsäkerhetschef genom kooperativet i Guatemala

Från ett litet frö i jorden till en varm kopp kaffe
Latinamerika

Från ett litet frö i jorden till en varm kopp kaffe

Äggförsäljningen som mättar magen
Latinamerika

Äggförsäljningen som mättar magen