Gjorgjis klimatanpassning har tryggat skörden

Gjorgji Karakashev. Foto: We Effect Europa
Gjorgji Karakashev. Foto: We Effect Europa
Grönsaksbonden Gjorgji Karakashevs familj har odlat grönsaker i generationer ute på landsbygden i Nordmakedonien. Från början odlades grönsakerna på öppna fält, men i takt med att klimatförändringarnas effekter blev allt mer framträdande så minskade skörden dramatiskt. Gjorgji blev tvungen att göra förändringar och anpassa jordbruket till det förändrade läget.

Se filmen för att lära dig mer om hur Gjorgji klimatanpassat sin grönsaksodling.

Förtydligande av begrepp

Droppbevattningssystem – är ett hållbart bevattningssystem som ger precis rätt mängd vatten till odlingen. En slang med hål som är ansluten till en vattenkälla placeras ovanpå eller nedgrävt i odlingen. Genom hålen sipprar sedan en lagom mängd vatten ut till växternas rötter.

Herbicid – är ett växtdödande medel och är ett samlingsnamn för ämnen som används för ogräsbekämpning.

Patogen – Något som orsakar sjukdom, exempelvis ett virus eller bakterie. Växtpatogener som orsakar sjukdomar på jordbruksgrödor kan orsaka stora skördeförluster.

Tensiometer – är ett instrument som mäter fukt- och/eller torrhetsnivåerna i jorden. Tensiometern är ett värdefullt hjälpmedel för att bedöma bevattningsbehovet i en odling.

Auxiner – är en grupp växthormoner som reglerar tillväxten hos växter.

Läs fler berättelser från fält

Från stinkande avfall till betryggande inkomst
Östra Afrika

Från stinkande avfall till betryggande inkomst

EU-finansierat projekt förvandlade Malawis mjölkproduktion
två kor som ligger i ett stall i Mumberes
Södra Afrika

EU-finansierat projekt förvandlade Malawis mjölkproduktion

Förändring i samhället genom solkraftsdrivet borrhål
Bild på medlemmar i ett kooperativ vid lanseringen av ett nytt borrhål.
Östra Afrika

Förändring i samhället genom solkraftsdrivet borrhål

Framtidens bönor - rättvisa för bönderna.
Östra Afrika

Framtidens bönor - rättvisa för bönderna.