17 miljoner från Postkodlotteriet till We Effect

Anders Årbrandt, Cecilia Bergendahl, Eva Struving och Rickard Sjöberg från Postkodlotteriet, Anna Tibblin och Maria Kaarto från We Effect.

Fjolårets överskott från Postkodlotteriet har i år fördelats mellan 56 ideella organisationer. Igår fick We Effect ta emot 17 miljoner kronor, pengar som kommer att användas för långsiktig och hållbar fattigdomsbekämpning.

Överskottet från försäljningen av Postkodlotteriets produkter går till ideella organisationer. We Effect har varit förmånstagare sedan 2009 och tilldelades i år 17 miljoner kronor. Sammanlagt har We Effect tilldelats 152 160 514 kronor från Postkodlotteriet sedan start.

– Jag vill rikta ett stort tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare! Pengarna är enormt viktiga för vårt arbete i kampen för att öka jämställdheten och minska fattigdomen, säger Anna Tibblin, Generalsekreterare We Effect.

Pengarna från Postkodlotteriet kommer användas till We Effects långsiktiga arbete med att minska fattigdomen genom ökad jämställdhet. En majoritet av dem som lever i fattigdom är kvinnor på landsbygden som lever av jordbruk. Trots detta har kvinnor betydligt sämre tillgång till ekonomiska resurser och möjligheter att äga och kontrollera mark. Nyckeln till att utrota hunger och fattigdom är därför att stödja just dessa kvinnor.

– Det känns fantastiskt att Postkodlotteriets kunder har bidragit med tio miljarder kronor till den ideella sektorn. Varje krona kan göra direkt skillnad, säger Anders Årbrandt, vd för Novamedia Sverige AB som är operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet.

Totalt uppgick Postkodlotteriets utdelning till den ideella sektorn till 951 980 miljoner kronor i år. Postkodlotteriet har 56 förmånstagare. Sedan starten 2005 har över tio miljarder delats ut.