Vår berättelse – En kooperativ biståndsorganisation i tiden

Nu lanserar vi Vår berättelse - En kooperativ biståndsorganisation i tiden.

Världen brukade bli mindre hungrig, mindre fattig, mer jämlik och mer jämställd varje år. Vi är vana vid att nya demokratier växer fram och stärks, och att även de som har det allra svårast får det lite bättre för varje decennium. I över 65 år har We Effect bidragit till denna snabba och positiva utveckling genom att stärka bönder med småskaliga jordbruk i fattiga länder och genom att bidra till kooperativ företagsutveckling. Varje år togs nya steg mot de globala 2030-målen.

De dagarna är över. Nu backar världsutvecklingen på så gott som alla punkter och världens biståndsaktörer har tvingats ställa om ifrån att flytta fram sina positioner till att skydda de landvinningar som gjorts. Behoven ökar snabbare än vad världssamfundet hänger med och när andra mer närliggande problem – som krig, ekonomisk turbulens och klimat-förändringar – hopar sig minskar finansieringen för utveckling i världens fattigaste länder. Det syns i världen och i Sverige.

We Effect arbetar för att skapa robusta och hållbara livsmedelssystem där bönder med småskaliga jordbruk kan bidra med mer mat till sina närområden och där landsbygden skapar arbeten och ekonomisk utveckling. Det är ett långsiktigt arbete med målet att bidra till en bestående förändring som gör att framtida biståndsinsatser inte kommer behövas.

Det har blivit svårare än någonsin att nå det målet, men samtidigt som utmaningarna växer stärks vi av vår ökande erfarenhet och kompetens. Vi kan, mot alla odds, fortfarande leverera bestående resultat i kampen mot hunger och fattigdom.

Varje år tar vi fram nya tillvägagångssätt och utvecklar tidigare metoder för att göra resan från hunger och fattigdom till mattrygghet och välstånd kortare. Vi skapar arbeten på landsbygden och förbättrar lönsamheten för småskaliga jordbrukare, vi rustar dem för ett nytt varmare klimat och vi stärker deras positioner i de samhällen där de verkar. Under de senaste åren har vi arbetat hårt tillsammans med våra medlemsorganisationer – de kooperativa och medlemsägda företagen – för att skapa synergier och medfinansiering från privat sektor. I Uganda arbetar vi tillsammans med kafferosteriet Lykke Kaffegårdar och Konsumentföreningen Stockholm för att ge kaffebönder bättre betalt för hållbara bönor, i Kenya samverkar vi med universitet för att omvandla skräp från stadens marknader till gödsel och foder för landsbygdens bönder och i Colombia samarbetar vi med HSB för att fler ska få en dräglig bostad.

Vi arbetar i svåra kontexter som blir alltmer utmanande, men med nya metoder, kompetenta partnerorganisationer och modiga människor fortsätter vi att leva upp till målet om ett bistånd som gör att mer bistånd inte behövs.

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect
Lotta Folkesson, styrelseordförande We Effect

Läs hela Vår berättelse här

Läs/Ladda ned