Biståndet som stärker Ugandas bönder och svensk handel

Nyskördade bönor från arabica-träden. Foto: Catherine Waking'a

I veckan besöker We Effect Uganda tillsammans med Coop Östras (fd KfS) vd Lars Ericson, Lotta Folkesson från LRF och kaffe-entreprenören Lars Pilengrim från Lykke Kaffegårdar. Tillsammans driver vi projektet Uganda Coffee Project. Under resan kommer vi besöka projektet tillsammans med Sveriges ambassadör till Uganda för att diskutera landets ljusa framtid som exportörer av hållbart premiumkaffe.

För tre år sedan startade We Effect, Coop Östra och Lykke Kaffegårdar projektet Uganda Coffee Project. Det var ett pilotprojekt för att pröva en ny modell för samverkan mellan biståndsaktörer och det privata näringslivet. Målet var att projektet skulle bidra till att bönderna fick ny kompetens och förutsättningar att odla ett hållbart och högkvalitativt kaffe som betalar bättre, samtidigt som Lykke och Coop Östra fick en ny attraktiv produkt att erbjuda sina kunder och medlemmar.

– Världens biståndsbudgetar kommer inte räcka. Ska vi utrota hunger och fattigdom måste vi skapa nya metoder där privata företag kan bidra till en inkluderande ekonomisk utveckling som en del av deras verksamhet, inte bara genom välgörande donationer. Det här pilotprojektet visar att det är möjligt. Nu vill vi skala upp, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Efter tre års arbete är pilotfasen över och resultaten har varit över all förväntan. Projektet, som har engagerat över 1.400 bönder, har hittills skapat 120 nya lokala arbetstillfällen och höjt böndernas intäkter med i genomsnitt 7 procent samtidigt som det kvinnliga deltagandet ökat till 40 procent. Nu vill vi skala upp och utveckla projektet.

– På Lykke vill vi inte bara sälja gott kaffe. Vi vill att det gör gott. All vår produktion görs med miljön, klimatet och bönderna i centrum. I det här projektet har vi hittat ett unikt samarbete som uppfyller de kraven. Vi hoppas att det här är början på ett nytt sätt att arbeta för oss och många andra inom kaffe-branschen, säger Lars Pilengrim på Lykke Kaffegårdar.

När projektet ska skalas upp kommer We Effect inte bara försöka att involvera fler bönder, utan samtidigt utveckla metoden. Den här typen av involverade samarbeten mellan biståndsaktörer och privata företag är ovanliga och det finns mycket outforskad potential. Målet är att metoden inte bara ska vara skalbar, utan också att den ska gå att applicera i andra varukategorier inom jordbruket.

Det ligger i Coop Östras dna att bidra till att lösa samhällsproblem genom vår verksamhet. I föreningens begynnelse stod fattiga konsumenter i Sverige i centrum för vårt arbete. Nu, hundra år senare, är både klimatförändringar och global fattigdom utmaningar vi vill bidra till att lösa. Därför engagerar vi oss i We Effect och därför är det här projektet så viktigt för oss, säger Lars Ericson, vd för Coop Östra.

Av

Robert Englund