Vårt största program når de allra fattigaste

Foto: Johanna Wolff

Under april lanserades vårt för närvarande största program Alcance, som på portugisiska betyder "att nå ut". Det är ett passande namn då programmet är unikt med att nå ännu längre ut, nämligen till de mest avlägsna byar dit biståndsorganisationers stöd sällan når fram på grund av att platsen är för avlägsen och svårtillgänglig. Här stöttar We Effect de mest sårbara och exkludera från samhället.

Niassa i Moçambique är den fattigaste regionen i det fattigaste landet som We Effect är verksamma i. I Niassa lider 45% av befolkningen av undernäring trots att området egentligen har ett lämpligt klimat för jordbruk. Men klimatförändringarna slår hårt mot böndernas små jordbruk och det saknas kunskaper och stöd till organisering, entreprenörskap och marknadsutveckling. Behoven här är enorma. Bönderna behöver jobba holistiskt – och tillsammans – för att ta sig ur fattigdom.

Rita Rezuaue arbetar med Alcance. Foto: Johanna Wolff

Programmet Alance, som är finansierat av den svenska ambassaden i Moçambique, syftar till att stödja, organisera och möjliggöra för familjejordbrukare att gå samman för att kräva sina rättigheter och säkra tillgången till mat. Ett speciellt fokus är det på kvinnorna som oftast är marginaliserade och spelar en avgörande roll i kampen mot hunger. Projektet drivs tillsammans med civilsamhällsorganisationer i Niassa och i nära samarbetet med lokala myndigheter och traditionella ledare.

Från lanseringen av programmet. Medlemmar i en de lokala civilsamhällsorganisationerna. Foto: Johanna Wolff