Utrikesdeklaration: "Viktigt se sambandet mellan mat och klimat"

Världens småskaliga bönder bidrar minst till, med drabbas hårdast av, klimatkrisen. Efter ha hört utrikesdeklarationen efterlyser We Effect fortsatt ökat fokus och resurser för att stötta världens småskaliga bönder.

– Det är välkommet att regeringen nämner klimatförändringarnas effekter på livsmedelsförsörjningen. Vi hade gärna hört mer om hur regeringen tänkt motverka hungern, biståndet till jordbruk måste öka, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

We Effect har en under lång tid arbetat för alla människors rätt till mat, en utmaning som blivit större under pandemin. I den nya rapporten Klimaträttvisa vittnar 38 organisationer, som tillsammans organiserar 3,4 miljoner småskaliga bönder, om minskade skördar, minskade inkomster och sämre kvalité på sina grödor som en följd av klimatkrisen. 

– Det är framför allt klimatkrisen som hotar småskaliga bönder långsiktiga förutsättningar att bli självförsörjande. Men det som drabbar bönder drabbar också andra. En tredjedel av världens matproduktion produceras av småskaliga bönder i utvecklingsländer.

I rapporten efterlyser We Effect och Vi-skogen:

1. Gör Sveriges klimatfinansiering till ett tillägg utöver dagens biståndsnivå på 1 procent av BNI.

2. Säkerställ att mer klimatfinansiering når småbönder som lever i fattigdom och drabbas hårdast av klimatkrisen.

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect och Vi-skogen

Av

Måns Stenberg