Postkodlotteriet bidrar till att utrota hungern

Fotograf: Johanna Wolff

Som en av 61 ideella organisationer fick We Effect dela på det årliga överskottet från Postkodlotteriet. Årets utdelning landade på 18 miljoner som kommer att bidra till att fler kvinnliga bönder kan mätta sina barn, utveckla sina gårdar och ta sina familjer ur fattigdom för gott.

– Det generösa stödet vi får från Postkodlotteriet varje år har varit bärande för viktiga delar av vår verksamhet. Det är ett stöd som har mättat magar, skapat ekonomisk utveckling och införlivat drömmar för tusentals bönder i några av världens fattigaste länder, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Totalt delade Poskodlotteriet ut över en miljard kronor till ideella organisationer som jobbar med barn och unga, djur och natur, forskning och hälsa, demokrati och samhälle, klimat och miljö, samt idrott och friluftsliv. We Effect är en av de 61 organisationer i Postkod-familjen som får ett årligt basstöd av icke öronmärkta pengar.  

– Det långsiktiga stödet som vi själva kan fördela fritt betyder mycket. Det betyder att vi kan testa nya innovativa metoder och utveckla vår verksamhet. Genom åren har det bidragit till flera unika och effektiva projekt som andra givare inte vågat satsa på, till exempel ett projekt i Kenya som förvandla matavfall till gödsel och djurfoder med hjälp av soldatlarven. Det är ett experimentellt projekt vi gjort i samarbete med forskare i Kenya och Svenska SLU, säger George Onyango, regionchef för We Effect i östra Afrika.

We Effect har fått stöd av Postkodlotteriet i 15 år nu. Sammanlagt har We Effect fått cirka 234 miljoner kronor. Med en miljon lottköpare är Postkodlotteriet Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. Det är ett smidigt och underhållande sätt för väldigt många svenskar att delta och bidra till svenska folkrörelser. Tack vare detta stöd har We Effect bidragit till att utrota hunger och människors resa ur fattigdom för gott. Det är #postkodeffekten! 

Läs mer om utdelningen och överskottet här: https://www.postkodlotteriet.se/valgorenhet/postkodeffekten/mer-valgorenhet—tack-vare-di