Satsning i Tanzania ska öka produktion av solros- och majsolja

Bönder i området visar upp sina sololje-produkter. Fotograf: Imani Hezron

Med We Effects stöd invigs nu en satsning i Tanzania för att öka den lokala produktionen av solros- och majsolja. – Det här kommer öka matsäkerheten för många småbönder, säger George Onayo, regionchef för We Effect i östra Afrika.

Tanzania är den största producenten av solrosfrön i den östafrikanska regionen. Men i stället för att fröna har kommit till användning har de i mångt och mycket gått till spillo. Delvis för att det inte funnits en marknad för solrosolja, en av de produkter som ökat i pris på grund av kriget i Ukraina.

Men nu har We Effect tillsammans med ett lokalt kooperativ i regionen Arusha invigt en satsning för att kunna öka produktionen av solros- och majsolja. Med hjälp av stödet från We Effect har man kunnat investera i utrustning, maskiner och utbildning i entreprenörskap och produktion.

Satsningen kommer ge ökade inkomster, skapa arbetstillfällen och hjälpa till att överbrygga inkomstklyftor.
– Det ökar självtilliten bland småbönder i regionen och tryggar tillgången till mat på bordet för bönder och deras familjer som drabbats hårt av stigande livsmedelspriser, menar George Onayo, regionchef för We Effect i östra Afrika.

– Initiativet kommer även kunna ta itu med förluster efter skörd som avsevärt försvårar livsmedelsförsörjningen, särskilt för ömtåliga grödor och grönsaker, säger George Onayo.