20 miljoner från PostkodLotteriet

Igår hölls den årliga utdelningen till PostkodLotteriets förmånstagare. I år fick We Effect hela 20 miljoner kronor, pengar som kommer att användas för långsiktig och hållbar fattigdomsbekämpning.

– Vi är glada och tacksamma. Det är väldigt mycket pengar och ett viktigt bidrag till vår kamp mot fattigdomen. Pengarna ger oss möjligheten att fortsätta stödja människor i att ta sig ur fattigdom, säger Lotta Folkesson, styrelseledamot i We Effect.

PostkodLotteriets totala utdelning uppgick i år till nära 1,1 miljard kronor. Pengarna kommer från lottförsäljning, bingo och skrapspel på webben. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är lotteriet världens näst största privata givare till välgörande ändamål.
– I utmanande tider som denna blir det tydligt hur viktiga de ideella organisationerna är för att vårt samhälle ska fungera väl, säger Cecilia Bergendahl, Managing Director för Novamedia Sverige och lotteriföreståndare för Svenska PostkodFöreningen.

Fotnot: PostkodLotteriets har 55 förmånstagare. Sedan starten år 2005 har lotterierna under PostkodLotteriets varumärke genererat över 7,2 miljarder kronor till ideella sektorn.