20 organisationer till ministern inför vårbudgeten: Infria försummade löften

Basilia Isack Urassa. Foto: George Kamau

Basilia Isack Urassa. Foto: George Kamau

1,2 miljarder kronor som avsatts för inhemska flyktingkostnader kommer inte att användas till detta, visar CONCORD Sveriges granskning. De bör därför återföras till biståndet. Nu har We Effect och 19 andra medlemmar i CONCORD Sverige skrivit till biståndsministern om hur pengarna kan göra skillnad i linje med regeringens egna prioriteringar.

Den här är det brev som vår generalsekreterare Anna Tibblin skickade till biståndsminister Johan Forsell.

Det finns 1,2 miljarder att fördela – ta chansen!

Bäste Johan Forssell,
Inom plattformen CONCORD Sverige har vi analyserat februariprognoserna från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, och konstaterat att 1,2 miljarder i budgeterade asylavräkningar inte kommer att nyttjas. Denna summa kan därför fördelas till biståndsverksamhet i vårbudgeten. Det ger möjlighet att leva upp till åtagandena i den politik som regeringen lagt fast. Varje krona för mänsklig säkerhet, mänskliga rättigheter, mänsklig utveckling och mänsklighetens framtid på en levande planet kan göra skillnad i människors liv. Vi rekommenderar därför följande:

1. Trygga matförsörjning – öka jordbruksbiståndet
Världen befinner sig i en hungerkris. Sveriges stöd behövs både till att mätta människor här och nu, men också till att säkra långsiktig matförsörjning. Vi behöver stärka sårbara länders förmåga att producera mat för den egna befolkningen. Småskaliga bönder ska inte behöva stå i matköer; genom ekonomiskt och politiskt stöd kan de producera och bidra till ökad mattrygghet och ekonomisk utveckling. Småskaliga bönder är också en viktig målgrupp för utökat stöd för klimatanpassning.

2. Skapa förtroende – lev upp till löftena i ”Bana för bistånd”
De minskade anslagen har slagit mot regeringens prioriteringar. Här finns det nu en chans att återskapa förtroendet och tillföra resurser. We Effect ser att strategierna för Guatemala och Palestina behöver stärkas. De neddragningar som gjordes kom för snabbt; planerade program som stärker lokal matförsörjning och ekonomisk utveckling blev omöjliga att genomföra, vilket direkt motverkar Sveriges intressen och biståndets syfte.

Vi ger gärna konkreta exempel vid behov

Vänliga hälsningar
Anna Tibblin
Generalsekreterare We Effect

Läs mer om övriga organisationers brev och förslag här.