Ny rapport: Vanligare att svenska medier namnger afrikaner

Den svenska mediebilden av Afrika präglas återigen av offer. Samtidigt namnges allt fler afrikaner. Det visar rapporten #allaharettnamn som We Effect presenterar i Almedalen i dag. 

Under 2016 fick 41 procent av afrikanerna som var med på bild i den svenska biståndsrapporteringen, sitt namn publicerat i anslutning till artiklarna. 2014 var motsvarande siffra endast 13 procent. Svenskar får dock i regel alltid sitt namn i tidningen.

– Det är en anmärkningsvärd och positiv uppgång. Förhoppningsvis ser vi början på ett paradigmskifte där medierna behandlar alla lika. Alla har ett namn, det ska inte spela någon roll om du bor i Kalmar eller Kampala, säger Anneli Rogeman, vd för We Effect.

Rapporten, som gjorts årligen sedan 2012 i samarbete med Retriever, visar att offerbilderna blir vanligare i rapporteringen. Under 2016 dubblerades antalet offerbilder och utgjorde då en femtedel av det totala antalet biståndsbilder. Ökningen förklaras främst av torkan och hungersnöden i östra och södra Afrika.

Parallellt med att offerbilderna ökade under 2016, avbildades samtidigt väsentligt fler personer i Afrika som verksamma och aktiva. Aktiva bilder förekom i 32 procent av rapporteringen, att jämföras med 23 procent under 2015 och 10 procent under 2014.

Ytterligare slutsatser från rapporten ”
#allaharettnamn – bilden av svenskt bistånd i Afrika 2016”:

  • Uppmärksamheten kring svenskt bistånd minskade för andra året i rad. Under 2016 skrevs det 900 artiklar om ämnet, jämfört med 1221 artiklar under 2014.
  • Biståndet har debatterats mer i medierna. Under 2015 stod ledarskribenter och krönikörer för en enda procent av den samlade rapporteringen. Under 2016 ökade deras andel kraftigt, till tio procent.
  • Var tionde artikel i biståndsrapporteringen under 2016 handlade om biståndsresultat. Under perioden 2011–2014 var motsvarande andel två procent.

Om analysen: Medieanalysen i rapporten är gjord av Retriever och baseras på 900 nyhetsartiklar publicerade under 2016 i svenska tidningar, samt SVT:s och SR:s webbsidor. Artiklarna handlar om svenska bistånd- och hjälpinsatser i afrikanska länder söder om Sahara. Analysen har ett särskilt fokus på vilka bilder som illustrerar tidningsartiklarna.

Rapporten som PDF (ladda ner).