Anna-Karin Hatt på virtuell premiärresa till södra Afrika

Anna-Karin Hatt, vd LRF, Lisete Mucassa, risbonde Mocambique, Diamantino Nhampossa, landchef We Effect, Mocambique. Foto Marcus Lundstedt

Mötet mellan LRF:s vd Anna-Karin Hatt och småbönder i Zimbabwe och Mocambique blev varmt och verkligt. Trots att deltagarna befann sig 1000 mil från varandra.     - Detta var ett viktigt möte i en svår tid för bönderna i södra Afrika, sa Anna-Karin Hatt, på We Effects första digitala studieresa.

Resan blev en inblick i hur Covid-19 har förvärrat en redan allvarlig situation för lantbrukarna i regionen. Flera miljoner människor saknar tillräckligt att äta, torka och cykloner har drabbat inte minst de många småskaliga bönderna svårt. Redan små marginaler har blivit obefintliga.

Anna-Karin Hatt, vd LRF, och grönssaksbonden Anesu Truzmbah i Zimbabwe, som är medlem i bondeorganisationen ZFU. Foto Marcus Lundstedt

– När landet stängde ned och inga transporter tilläts kunde jag inte skörda och sälja mina grödor i tid. Jag hade lagt mycket pengar på odlingen av squash och kunde inte betala mina räkningar, berättade bonden Anesu Truzmbah, som bor i området Mashonaland Central i Zimbabwe.

– Arbetslösheten bland inte minst unga kvinnor på landsbygden i Mocambique är mycket hög. berättade Lisete Mucassa, ris- och grönsaksbonde i Chokwe i Mocambique.

Deras vittnesmål delas av många småskaliga bönder i regionen. Bara i Zimbabwe är 8,2 miljoner människor i akut behov av mat.

– Jordbruket är grunden i Zimbabwes ekonomi, men produktionen av mat måste öka. Nu importeras en stor del av maten och det gör landet extra sårbart. Bönderna måste få stöd att utveckla sina jordbruk så att de kan föda den egna befolkningen och kan stå emot klimatförändringarnas effekter. Glädjande nog har regeringen erkänt att jordbruket är en samhällsviktig funktion, berättade We Effects landchef Göran Forssén.

Studieresan visade samtidigt tydligt att lantbrukarna i Sverige, Zimbabwe och Mocambique delar många utmaningar. Böndernas rätt till mark, jobbskapande på landsbygden och jordbrukets samhällsviktiga funktion är några exempel. Det behövs mer stöd till långsiktiga insatser som minskar sårbarheten och bygger starkare samhällen, bortom Covid-19, sa deltagarna. Kooperativens roll lyftes särskilt fram.

Anna-Karin Hatt, vd LRF, och Rebeca Gomes, styrelsemedlem I bondeorganisationen AMPCM. Foto Marcus Lundstedt

– Kooperativen kan stötta bönderna, inte minst kvinnor, att producera mer mat. Det är avgörande för medlemmarna, och hela landet. Men kooperativen roll måste stärkas, berättade Rebeca Gomes, som är styrelsemedlem för We Effects partnerorganisation AMPCM och medlem i kooperativet Copami (Cooperatives of agriculture micro importers).

Bondeorganisationen AMPCM och Zimbabwe Farmers Union, ZFU, är två av 40 partnerorganisationer som stöds av We Effect i regionen. Totalt stöds cirka 500 000 medlemmar i länderna, varav över hälften är kvinnor.

ZFU samlar själva 60 000 småskaliga bönder i landet och stödjer sina medlemmar med utbildningar i odlingsteknik, affärsutveckling och arbetar för att stärka böndernas rättigheter i landet. Coronakrisen har påverkat verksamheten stort, men Prince Kuipa, chefsekonom på ZFU, berättade också att organisationen lyckats ställa om verksamheten.

– Vi använder mobilt bredband och Teams och Zoom för att fortsätta hålla utbildningar för våra medlemmar, till exempel i hur bönder kan klara av torka och andra effekter av klimatförändringarna.

Anna-Karin Hatts resa var planerad att genomföras fysiskt, men blev nu istället den första virtuella resan som We Effect arrangerat. Uppkopplingen var inte alltid den bästa, och vissa nyanser försvann i översättningen, men trots det var premiärresan mycket lyckad.

– Det är klart att en fysisk resa ger ännu starkare intryck, men detta var ett mycket värdefullt möte. Problemen är stora under corona men dagens digitala resa påminde om att för lantbrukarna i södra Afrika finns det än större och mer långtgående utmaningar, som bristande läskunnighet och klimatförändringarna. We Effect är LRF:s sätt att låta bönder hjälpa varandra över gränserna och det känns oerhört betydelsefullt, sa Anna-Karin Hatt.

Av

Marcus Lundstedt