Anna Tibblin: Om vi sviker följer andra efter

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

Moderaternas finanspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson krävde en intervju i Dagens Nyheter 5/9 att Sveriges enprocentsmål i biståndet ska avskaffas och biståndet minska med 16 miljarder de närmaste fyra åren.

– Det är fel väg att gå. Biståndet behövs mer än någonsin, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Demokratin hotas i många länder, klimatförändringarna driver miljontals på flykt och världen är långt ifrån tidtabellen när det gäller att nå de globala målen.

Att i det läget säga att vi ska skära ner på biståndet är cyniskt. Om Sverige drar ner biståndet handlar det inte bara om det stöd vi ger till världens fattiga. Vi är ett föregångsland när det gäller vårt gemensamma ansvar för en rättvisare värld. Om Sverige sviker får andra länder argument för att göra samma sak, säger Anna Tibblin.

– Det finns legitim kritik mot biståndet och ibland har det varit ineffektivt. Men tack vare att vi har haft ett volymmål i biståndet, och varit uthålliga, har vi kunnat stödja väldigt många människor till ett bättre liv.

– Hade inte enprocentsmålet funnits hade biståndet varit mycket lägre för länge sedan. Det hade inneburit att hundratusentals fler människor hade hungrat, miljontals barn hade inte fått utbildning, och tusentals människor hade dött.