Återbetalningskrav på zambisk jordbruksorganisation

We Effect kräver tillbaka pengar från den zambiska jordbruksorganisationen ZNFU. Detta efter att en oberoende utredning visat att biståndsmedel använts felaktigt. 

– Utredningarna visar att vi har blivit utsatta för brott. We Effect har nolltolerans mot korruption och vi ser mycket allvarligt på händelsen, säger Anna Tibblin, internationell chef på We Effect.

Biståndsmyndigheten Sida, We Effect och Finlands ambassad i Lusaka, har gemensamt gett ekonomiskt stöd till Zambian National Farmers Union, ZNFU, i syfte att stärka den zambiska jordbrukssektorn, och stödja småskaliga zambiska jordbrukare att öka sin produktion och sina inkomster. I samband med en revision hösten 2015 upptäcktes brister i ZNFU:s ekonomiska redovisning och misstankar väcktes om korruption.

En zambisk revisionsbyrå fick då uppdraget att göra en särskild granskning av organisationen. Utredningen visade att organisationen använt pengar felaktigt och utbetalningarna till organisationen stoppades. Samtidigt fick den internationella revisionsbyrån KPMG i uppdrag att göra en fördjupad revision. KPMGs revision visar bland annat att vd:n för ZNFU tillskansat sig mycket högre lön än vad givargruppen godkänt och att markarbeten gjorts i anslutning till hans privata bostad.

We Effect, som bidragit med fem procent av finansieringen av biståndsprogrammet, kräver i ett första skede tillbaka motsvarande 250 000 svenska kronor av ZNFU.

– ZNFU har brutit mot avtalet med givargruppen och använt pengar som ska nå zambiska småbönder helt felaktigt. Därför kräver vi tillbaka pengarna så att de kan användas till det de är avsedda för: att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom, säger Anna Tibblin, internationell chef på We Effect.

Sedan betalningarna till ZNFU stoppades hösten 2015 har We Effect riktat om biståndsmedel till andra samarbetsorganisationer i landet som arbetar med att stödja småskaliga zambiska bönder. Vd:n är nu avstängd och ordföranden för organisationen har avgått till följd av utredningarna.