Bara hälften av svenskarna känner till de globala målen

De 17 globala målen för hållbar utveckling skapades för att enskilda, förestag, regeringar och organisationer i hela världen skulle ha samma fokus och mål att sträva efter. Men efter fyra år har inte ens hälften av svenskarna hört talas om dem.

På onsdag har det gått fyra år sedan de globala målen antogs av världens länder i FN. De 17 målen ska vara nådda 2030, men fortfarande känner inte ens hälften av svenskarna till målen. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av We Effect.  

– Det är oroande och ledsamt att så många svenskar inte känner till målen. De är till för oss alla och visar vägen för hur vi tillsammans kan utrota fattigdomen och hungern. Jag är övertygad om att målen går att nå, men då måste medvetenheten om vad som krävs bli mycket större, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect som undersökt kunskapen om målen för fjärde året i rad.

Enligt undersökningen har bara varannan svensk (49 procent) hört talas om FN:s globala mål för hållbar utveckling. 28 procent svarar att de däremot aldrig hört talas om dem. Det är en ökning sedan undersökningen gjordes senast. 2017 var det 36 procent som hört talas om målen samtidigt som 62 procent menade att de inte hört talas om dem.*

– Det är bra att vi ser en uppåtgående trend, men det går för långsamt. Det är dags att dra upp tempot och prata om de globala målen och hur vi når dem i varje tänkbart forum, i riksdagen, i skolan, vid fikaautomaten på jobbet och på fotbollsträningen, säger Anna Tibblin.

Flest tillfrågade kände till målen kring fattigdom och hunger, nästan ingen kunde nämna målen om hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Mer från undersökningen:

  • Boende i de tre storstadsområdena hade något bättre kunskap än övriga riket – 52 procent hade hört talas om de globala målen, jämfört med 48 procent i övriga riket.
  • Bland som skulle rösta på Liberalerna om det var val idag kände 70 procent till målen, medan endast 34 procent av Sverigedemokraternas sympatisörer kände till dem.
  • Gruppen kvinnor mellan 30 och 49 år var den där flest kände till målen, 57 procent, medan män mellan 65 och 79 år hade sämst kunskap – här hade 38 procent hört talas om målen.

*Sifo-undersökningen baseras på webintervjuer med 1062 svenskar under perioden 7-11 juni 2019. Undersökningen 2017 genomfördes per telefon, den 2019 via webben, vilket kan innebära att skillnaderna i resultatet i viss grad kan bero på metod.

Fakta: FN:s Globala mål för hållbar utveckling antogs av 2015 av FNs 193 medlemsländer. De togs fram i samråd med representanter från regeringar, privata sektorn, forskare och civilsamhället över hela världen, och 10 miljoner människor gav sin röst genom MyWorld2015. Målen ska vara genomförda år 2030.

De 17 målen:
1: Ingen fattigdom
2: Ingen hunger
3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
4: God utbildning för alla
5: Jämställdhet
6: Rent vatten och sanitet
7: Hållbar energi för alla
8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10: Minskad ojämlikhet
11: Hållbara städer och samhällen
12: Hållbar konsumtion och produktion
13: Bekämpa klimatförändringarna
14: Hav och marina resurser
15: Ekosystem och biologisk mångfald
16: Fredliga och inkluderande samhällen
17: Genomförande och globalt partnerskap

För ytterligare information – vänligen kontakta:
Helena Esscher, presskommunikatör We Effect
Telefon: 070-104 0839
E-post: helena.esscher@weeffect.se

We Effect är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt biståndsarbete i 24 länder i fyra världsdelar. Våra fokusområden är jämställdhet, landsbygdsutveckling, bostäder, och tillgång till mark. Bakom organisationen står ett sextiotal svenska företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen.

Av

Helena Esscher