Biståndsminister gästade LRF i Västerbotten  

Från vänster: Mats Granath, regionchef LRF Västerbotten och Norrbotten, Elin Söderberg, distriktsordförande för Miljöpartiet i Västerbotten, Peter Eriksson, biståndsminister, Marcus Lundstedt, chef Media och Påverkan We Effect.

Biståndsminister Peter Eriksson gästade igår LRF i Västerbotten för ett samtal om böndernas viktiga roll i världen. Bakgrunden var We Effects rapport Bonde med livet som insats, som lyfter hoten mot småskaliga bönder i länder där organisationen är verksam. 

– Det finns många frågor som rör bönder som vi har gemensamt mellan Sverige och världen, rätten till mark är ett bra exempel, säger Mats Granath, regionchef för LRF Västerbotten.

Nästan alla bondeorganisationer som stöds av We Effect i Honduras, Colombia och Guatemala upplever hot. I alla tre länder har bondeledare och talespersoner för organisationer som We Effect samarbetar med mördats när de krävt sina rättigheter. Rapporten Bonde med livet som insats var en viktig del av diskussionen och överlämnades till ministern.

Samtalet kretsade även kring LRF:s stöd till We Effect, LRF var en av de organisationer som varit med från starten på slutet av 50-talet, och la på så vis grunden för hela det svenska biståndsarbetet.

– Bönder har alltid visat stor solidaritet över gränserna, sa Mats Granath.

– Det var organisationer som LRF som startade We Effect som faktiskt är grunden för det svenska biståndet, sa Peter Eriksson.

Diskussionerna handlade även om vikten av samarbete mellan olika intresseorganisationer för att bemöta hoten mot bönder, användningen av mark, men också frågor som rör klimat och biologisk mångfald.

– Jag tror miljö- och bondeorganisationer behöver samarbeta mer, hitta det man är överens om istället för tvärtom, sa Peter Eriksson.