Biståndsministern: “Pandemin har visat att vi måste samarbeta”

Biståndsminister Matilda Ernkrans underströk vikten av internationellt stöd till jordbruk under sin medverkan på We Effects internationella kick-off

”Att satsa på småskaliga jordbrukare och kvinnor är väldigt effektivt för att bekämpa fattigdom”. Biståndsminister Matilda Ernkrans underströk vikten av internationellt stöd till jordbruk under sin medverkan på We Effects internationella kick-off som samlade deltagare från 20 länder.

– Hungern och fattigdomen i världen ökar för första gången på tjugo år och coronapandemin har orsakat ökande klyftor mellan människor och tagit utvecklingen bakåt. Det här är tiden för att öka den globala solidariteten, inte tvärt om, sa Matilda Ernkrans, som också var tydlig med att regeringen står upp för att ge en procent av BNI i bistånd. 

Vi vet från forskningen att arbete med jordbruk, småskaliga jordbrukare och kvinnor är ett väldigt bra sätt att bekämpa fattigdom

Småskaliga bönder nyckel i fattigdomsbekämpning 

– Vi vet från forskningen att arbete med jordbruk, småskaliga jordbrukare och kvinnor är ett väldigt bra sätt att bekämpa fattigdom, sa Matilda Ernkrans som betonade att Sverige fortsatt driver en feministisk utrikespolitik och lyfte vikten av att satsa på jämställdhet klimat i sviterna av pandemin. 

– Från hunger, matsäkerhet och fattigdom, till jämställdhet, demokrati, folkhälsa och klimatförändringar, kriserna vi står inför är sammanlänkade. Det är bara genom samarbete med en rättighetsbaserad approach som vi kan hantera dem, sa biståndsministern.    

Bland annat lyftes regeringens internationella arbete för kvinnors roll på arbetsmarknaden och kvinnors rätt till land fram.  

Vi vet helt enkelt att en jämställd välfärdsstat med socialt skydd är mer motståndskraftig när en kris inträffar, sa Ernkrans. 

Klimaträttvisa och allas rätt till mat  

Ernkrans betonade även att klimatanpassningen är underfinansierad och att det blir en viktig fråga inför klimatkonferensen Stockholm +50. Ministern berättade även att förtrycket som människo- och miljörättsförsvarare utsätts för kommer vara en prioritet i hennes fortsatta arbete. 

– Vi måste hantera de underliggande orsakerna till nuvarande kriser och bygga upp mer långsiktigt hållbara matsystem, sa Ernkrans och lade till att vi har mindre än 10 år på oss att vända de nuvarande utsläppstrenderna för att stanna under 1,5-graders temperaturhöjning. Ministern var tydlig med att man måste fasa ut fossila bränslen, skydda ekosystem och använda naturresurser på ett hållbart sätt för att begränsa den globala uppvärmningen och få ett slut på fattigdomen. 

– Pandemin har påmint oss om att vi alla är beroende av varandra och måste arbeta tillsammans. Det är bara genom samarbete genom ett rättsbaserat perspektiv som vi kan lyckas och nå de globala målen, sa Matilda Ernkrans.