”Bra och viktigt att FN:s livsmedelsprogram får Nobels fredspris”

We Effect gratulerar FN:s livsmedelsprogram, WFP, till Nobels fredspris 2020. Priskommitténs val är en viktig uppmaning till det internationella samfundet att samverka globalt för att motverka den hungerkris som följt i coronapandemins spår och att stärka varje människas rätt till mat.
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

– Det är bra och viktigt att kommittén för Nobels fredspris lyfter frågan om hunger på världsagendan. Hungern i världen ökar snarare än minskar, och vi står på grund av coronapandemin potentiellt inför den värsta hungerkrisen på 50 år, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för biståndsorganisationen We Effect.

– Rätten till mat är en mänsklig rättighet, som hela det internationella samfundet har en skyldighet att tillgodose. Coronapandemin har blottlagt hur sårbar den globala livsmedelsförsörjningen är och det är nu viktigare än någonsin att vi samarbetar globalt för att stärka denna. Varje människa har rätt att äta sig mätt, tillägger Anna Tibblin.

I dag lider drygt 690 miljoner människor i världen av kronisk hunger. På grund av coronapandemin riskerar antalet akut hungriga att fördubblas i år till 265 miljoner. Tre fjärdedelar av världens fattigaste bor på landsbygden och är beroende av småskaligt jordbruk för såväl sin mat som inkomst.

– FN:s livsmedelsprogram är en stor humanitär aktör som gör mycket bra för att motverka hungern i världen. Men det är också viktigt att vi arbetar långsiktigt för att stärka människors rätt till mat. För det krävs framförallt mer insatser och stöd till småskaliga bönder i fattiga länder, säger Anna Tibblin.