Coronakrisen ökar hungern och våldet mot kvinnor

Foto av Marcus Lundstedt

I coronakrisens spår gapar plånböcker tomma, oron ökar och allt fler tvingas gå hungriga i världen. Som en följd ökar våldet mot kvinnor. En undersökning som We Effect gjort med partnerorganisationer i 12 fattiga länder visar att en allt större utmaning för kvinnor är den osäkra tillgången till mat och bristen på möjligheter till försörjning.

Coronapandemin har blixtbelyst den sårbarhet som utsatta människor i världen lever i, inte minst kvinnor.

Nu visar en ny undersökning som We Effect gjort med 24 partnerorganisationer i 12 länder i Afrika, Latinamerika, Asien och Mellanöstern att våldet mot kvinnor ökar. Det är en av de allvarligaste och tydligaste konsekvenserna av coronapandemin. Mer än hälften av organisationerna, 15 av 24, rankar ökat våld mot kvinnor i hemmen som den enskilt tydligaste konsekvensen av pandemin.

Undersökningen presenteras i rapporten Women’s rights – putting gender justice on the table. Här säger 16 av de tillfrågade organisationerna, som alla arbetar med kvinnors rättigheter och/eller stöd till kvinnliga småskaliga bönder, att de största utmaningarna för kvinnor till följd av krisen är en osäker tillgång på mat, inkomstbortfall och bristen på möjligheter till försörjning.

Rapporten visar på de starka kopplingar som finns mellan hunger, bristande jämställdhet och våld mot kvinnor i den globala kris vi befinner oss i. Enligt FN väntas antalet människor som drabbas av svält fördubblas till 270 miljoner på grund av coronakrisen, medan två miljarder människor i världen inte har tillräckligt att äta.

We Effect för även fram en rad rekommendationer till beslutsfattare. Ett centralt krav riktas till Sveriges regering och handlar om att Sveriges bistånd borde fokusera på tryggad tillgång till mat med ett särskilt fokus på kvinnor, jämställdhet och småskaliga jordbrukare.

Rapporten är framtagen av We Effects jämställdhetsexperter på plats i Asien, Balkan, Afrika och Latinamerika.

Läs hela rapporten här.

Fakta om Coronapandemin och våld mot kvinnor

  • 243 miljoner kvinnor och flickor 15-49 har utsatts för sexuellt eller annat våld av en närstående de senaste 12 månaderna.
    Källa: UN Women, COVID 19 and Ending Violence against Women and Girl.
  • Om coronarestriktionerna fortsätter ytterligare sex månader kommer våldet mot kvinnor öka med ytterligare 31 miljoner fall.
    Källa: UNFPA: Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage
  • Två miljarder människor går hungriga i världen. Globalt sett löper kvinnor 27 procent högre risk än män att inte ha säker tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat.
    Källa: UN Women, 2020