Coronakrisen slår hårt mot de mest utsatta

Slumområde i Nairobi, Kenya, Foto Alfred Skogberg

We Effect har sett en omedelbar negativ inverkan av coronakrisen på verksamheten i de länder i Asien, Afrika, Europa och Latinamerika där vi finns. Det är framförallt redan utsatta människor i fattigdom som drabbas av att folksamlingar förbjuds, kollektivtrafik stoppas och marknader stängs ner. We Effect mobiliserar nu för att stödja människor på bästa sätt trots situationen.

– Vi arbetar med de som lever på marginalen och ser nu att de drabbas hårt av coronakrisen. De har inga statliga skyddsnät att luta sig mot, kan inte jobba hemifrån och lever i miljöer där viruset snabbt kan komma att spridas om så sker, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect.

We Effect samarbetar med 200 partnerorganisationer i totalt 20 utvecklingsländer i världen. De senaste veckorna har coronakrisen i ett slag inneburit stora utmaningar för såväl organisationens egen verksamhet ute i regionerna som för partnerorganisationerna. Det minskande demokratiska utrymmet i många länder blir ännu mer kännbart.

– Det hela har slagit ner som en blixt från klar himmel. Från i princip inga corona-fall alls i regionen för en vecka sedan har flera länder nu infört totalt undantagstillstånd och utegångsförbud, säger Pia Stavås Meier, Latinamerikachef på We Effect.

I Kenya hade myndigheterna fram till torsdag den 19 mars rapporterat färre än tio konstaterade coronafall, medan det i Tanzania och Uganda vid tidpunkten inte fanns några konstaterade fall alls. Men oron finns för att situationen snabbt kan ändras.

– Om viruset kommer in i slummen i Nairobi blir det väldigt svårt att begränsa den. Slumområdena där vi verkar är trångbodda, det saknas tvål och liknande, och det finns inte tillräcklig med tillgång på vatten, säger George Onyango, We effects regionchef i Östafrika.

Myndigheterna i regionen har infört olika påbud för att begränsa eventuell smittspridning. Man begränsar inresor, stänger skolor, förbjuder kyrkliga sammankomster och marknader, och uppmanar folk att inte använda sig av kollektivtrafiken annat än i nödbehov. Hittills har dock ingen regering aviserat något ekonomiskt krispaket till de som drabbas.

– Den långsiktiga effekten på ekonomin beror på hur länge de här begränsningarna kommer att gälla. De slår hårdast mot de i den informella ekonomin och i serviceyrken som inte kan jobba hemifrån. De står nu utan försörjning men måste fortfarande betala hyra, skolavgifter och liknande, säger George Onyango.

I Europa, där We Effect driver verksamhet i Nordmakedonien, Kosovo, Moldavien, Albanien och Bosnien-Hercegovina, går utvecklingen snabbt som svar på den utbredda epidemin i regionen.

– Det finns i sjukvården kapacitet för att hantera pandemin, men frågan är vem som kommer att få tillgång till sjukvård. Minoriteter som romer och många kvinnor på landsbygden är inte registrerade som arbetstagare i de officiella systemen och saknar därför allmän sjukvårdsförsäkring, säger Anneli Leina, Europachef på We Effect.

Precis som i andra europeiska länder står ekonomin i stort sett still i dessa delar av regionen.

– Det kommer att drabba de fattiga allra mest, de som redan lever på marginalen. Det kommer också att märkas ganska snart, säger Anneli Leina.

I Palestina stängde skolor, butiker och restauranger snabbt. Det finns bara ett fåtal rapporterade fall av smitta.

– Det är för tidigt att säga hur de bondekooperativ vi stöttar kommer att påverkas ekonomiskt av detta. Men de som redan är hårt utsatta kommer att prövas allt hårdare, säger Anna Erlandsson, We Effects Palestinachef.

I många länder som We Effect verkar i uppmanar myndigheterna precis som i Sverige invånarna att i största möjliga mån arbeta hemifrån. Men inte ens i länder som Kenya, där IT-infrastrukturen är relativt utbyggd och stabil, är detta en möjlighet för många. På We Effects regionkontor i Nairobi arbetar man just nu med att lösa frågan om hur alla medarbetare ska kunna vara uppkopplade hemma för att kunna fortsätta arbeta.

– Jag tänker på alla de miljontals kvinnor som lever på landsbygden och i slumområden runt om i världen. Hur ska dom klara krisen. De har inte lyxen av att kunna jobba hemifrån. De flesta har små butiker, jobbar i den informella sektorn eller är småbönder, som livnär sig dag för dag. De kan inte sätta sig själva i karantän. Dom kan inte bunkra upp med matvaror från affärerna. Kriser som denna sätter verkligen ljuset på ojämlikheten i världen, säger Naomi Senda, regionkommunikatör på We Effect Östafrika.

Centralt på We Effect pågår samtidigt ett intensivt arbete med att överblicka situationen i alla verksamhetsländer samt att försöka få ett grepp om vilka konsekvenser coronakrisen har i nuläget och kan få för verksamheten framöver.

– Det är ännu tidigt men vi tror att många planerade aktiviteter inte kan att genomföras som vanligt, och behöver ersättas med något alternativ. Att arbeta med mobilisering och organisering utan att människor träffas är ju svårt. Samtidigt är vi vana vid att arbeta i komplexa miljöer och utmaningar är vardag för människor vi samarbetar med. Vi kommer att hantera även denna utmaning, men det kommer att kräva tid, innovation och samarbete, säger Anna Tibblin.

Av

Anna Koblanck