”Coronakrisen visar att biståndet behövs mer än någonsin”

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

I en kommentar till vårbudgeten välkomnar We Effects generalsekreterare Anna Tibblin regeringens beslut att behålla biståndet på samma nivå som tidigare. Samtidigt uppmanar hon Sveriges politiker att överväga om det är dags att investera än mer i internationell utveckling i coronakrisens spår.

– Fattiga länder måste få hjälp att satsa sig ur coronakrisen på samma sätt som Sverige gör. Sådana resurser finns inte i nuläget och kan inte heller tas från det långsiktiga utvecklingssamarbetet, för då hamnar världen snart i en ny kris, säger Anna Tibblin, We Effects generalsekreterare.

I vårbudgeten som presenterades på tisdagen ligger Sveriges anslag till internationellt bistånd för 2020 fast på 46 miljarder kronor. Den minskning av biståndet som en krympande BNI medför kompenseras med ett direkt anslag till Sida på 23 miljoner kronor.

We Effect välkomnar att regeringen står fast vid att en procent av BNI ska gå till internationellt bistånd, samt att regeringen säger att Sverige ska fortsätta att ta en ledande roll både nationellt och internationellt för att genomföra Parisavtalet och Agenda 2030.

Samtidigt pekar analyser på att hundratals miljoner människor riskerar att drabbas av hungersnöd och extrem fattigdom i spåren av coronakrisen. Detta kan kräva ännu starkare insatser till stöd för världens utvecklingsländer framöver. Det kan handla om exempelvis skuldavskrivningar eller globala skatteregler som förhindrar skatteflykt.

– Coronakrisen har i ett slag blottlagt världens orättvisor och hur sårbara vi alla är. Nu måste vi ta sikte på vilken värld vi vill leva i efter krisen. Global utveckling är en förutsättning för svensk välfärd och internationellt bistånd är en investering i en tryggare framtid för alla, säger Anna Tibblin.

Av

Anna Koblanck