En dom utan rättvisa – Domen efter mordet på Berta Cáceres har fallit

Berta Caceres

Berta Cáceres, en av de viktigaste ledarna för urfolkens rättigheter, miljön och de mänskliga rättigheterna i Honduras, mördades den tredje mars 2016. Den 29 november 2018, nästan tre år senare, föll den första domen i fallet. Sju personer dömdes, men Cáceres familj och organisationen hon grundade menar att det är en dom utan rättvisa och att de ytterst ansvariga fortfarande går fria.

Som grundare och samordnare för Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en av We Effects partnerorganisationer i Honduras, ledde Berta Cáceres flera betydelsefulla strider under sitt 45-åriga liv. Hon var känd i kampen för de honduranska urfolkens rättigheter. Den viktigaste striden för henne var att försvara urfolket Lencas rättigheter och territorium.

Berta Cáceres synade och utmanade landets ekonomiska och politiska makter. Under sina sista månader i livet förföljdes och trakasserades hon. Hennes kamp mot vattenkraftsprojektet Agua Zarca, som hotar Lenca-folkets liv, uppskattades inte av alla. Projektet hotade Lenca-folkets mark och tillgång till vatten. Vattenverket skulle bryta mot miljölagar och saknade godkännande från lokalbefolkningen.

Rättsprocessen efter mordet på Berta Cáceres har varit lång. I oktober 2017 presenterade fem oberoende specialister inom internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter, internationell straffrätt och komparativ straffrätt en rapport om mordet, med bevis på hur det hade planerats under lång tid med inblandning av inflytelserika personer. Chefer och säkerhetspersonal på det elbolag som driver vattenkraftsprojektet, Desarrollos Energéticos (DESA), samt högt uppsatta statliga tjänstepersoner och säkerhetspersonal, har enligt rapporten varit delaktiga i planeringen och genomförandet av mordet. Enligt rapporten skedde mordet inom ramen för en bredare strategi med syfte att kontrollera, neutralisera och eliminera hinder för utvecklingen av energiprojektet Agua Zarca.

Åtta personer har hittills åtalats. Sju av dessa dömdes den 29 november i år. Domstolen fastslog att mordet på Berta Cáceres har utförts av ett kriminellt nätverk i samverkan med högt uppsatta chefer på DESA.  Bland de dömda återfinns två före detta militärer och två personer som tidigare har arbetat på DESA. Syftet med mordet var att tysta protesterna från Càceres och COPINH emot vattenverket.

En vecka efter domen, den sjätte december, presenterade COPINH rättegångens felaktigheter och brister inför den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter. De förtydligade att hotbilden mot COPINH finns kvar och att en dom inte innebär rättvisa. Medlemmarna i organisationen kommer inte vara säkra så länge det inte finns rättvisa.

Kritiken mot domen har också varit hård då de som har planerat mordet inte har dömts, och rättsprocessen har fått kritik för bristande transparens. Förhandlingarna skedde bakom lyckta dörrar och Bertas familj och medlemmar ur COPINH nekades tillträde till rättssalen.

Fakta

  • Urfolksledaren och miljöaktivisten Berta Cáceres var ledare för Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en av We Effects partnerorganisationer i landet. COPINH har varit en stark röst i försvaret av urfolkens rättigheter, särskilt rätten till mark och naturresurser.
  • Berta mördades i sitt hem i La Esperanza i Honduras den 2 mars 2016.
  • Före mordet hade Berta och COPINH demonstrerat och uttalat stark kritik mot vattenkraftsprojektet Agua Zarca som vid den tiden delfinansierades av den finska utvecklingsfonden Finnfund och Netherlands Development Finance Institution (FMO). I juli 2017 avslutade Finnfund och FMO sitt samarbete med företaget Desarrollos Energéticos (DESA) som driver projektet.
  • Den 31 oktober 2017 presenterades en rapport framtagen av El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) bestående av fem oberoende specialister inom internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter, internationell straffrätt och komparativ straffrätt. Rapporten baseras på en oberoende genomgång av fakta och bevis i fallet och visar att chefer och säkerhetspersonal på DESA, samt högt uppsatta statliga tjänstepersoner och säkerhetspersonal, varit delaktiga i planeringen och genomförandet av mordet. Enligt rapporten skedde mordet inom ramen för en bredare strategi med syfte att kontrollera, neutralisera och eliminera hinder för utvecklingen av energiprojektet Agua Zarca.