Företag i fokus för ny delegation i Guatemala

Anneli Rogeman, Ann Svensén, Gunilla Hallonsten, Bo Forsberg.

Att arbeta för mänskliga fri- och rättigheter är livsfarligt i Guatemala. För andra året i rad besöker nu en svensk delegation med representanter från näringsliv, kyrka och biståndsorganisationer landet för att uppmärksamma situationen. I år står företagens ansvar och påverkansmöjligheter i fokus.

Under förra året registrerades 493 attacker mot människorättsförsvarare i Guatemala. Det är en minskning från året innan, men antalet ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Inte sällan är dessa händelser knutna till företag som fått fritt spelrum av regeringen för storskaliga investeringar i till exempel gruv- eller dammbyggen. Projekten inverkar ofta negativt på naturen och urbefolkningen. Protesterande människor, som brukat och levt på marken under generationer, tystas bryskt.

Under resan 4-7 april kommer delegationen att träffa regeringstjänstemän, förhoppningsvis presidenten samt åklagare och advokater som jobbar till försvar för mänskliga rättigheter. Dessutom kommer delegaterna möta företrädare för olika sektorer i Guatemala, såsom, kyrkor, näringsliv och bondeorganisationer.

I delegationen ingår: Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus Svenska Kyrkan, Anneli Rogeman, vd We Effect, Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia, Ann Svensén, generalsekreterare på IM, Tommy Ohlström, vd KF och styrelseordförande We Effect, Camilla Wagner, journalist, Christian Åhlund, konsult inom MR-frågor, Gunilla Hallonsten, t.f. Internationell chef Internationella Avdelningen Svenska Kyrkan, Pia Carlsson Thörnqvist, kommunikationsdirektör Folksam.

– Människor som står upp för sina rättigheter i Guatemala gör det med livet som insats. Så får det inte vara. Nu vill vi genom delegationen höja rösten mot ansvariga i landet men också visa hur företags sociala ansvar kan spela en viktig roll i att förbättra situationen. Det är inte bara bra för landet, det är också bra för deras affärer, säger Anneli Rogeman, vd We Effect.

– Centralamerika befinner sig i en postkonfliktsituation där vardagsvåldet, inte minst genom lätta vapen, blir ett allt större problem. Sverige har en viktig roll i att bygga inkluderande och trygga samhällen, bland annat genom att hitta bra och innovativa former för samarbete med både näringsliv och civilsamhälle, säger Ann Svensén, generalsekreterare IM, Individuell Människohjälp.

– Mord och våld mot kvinnor ligger på extrema nivåer i Guatemala. Kvinnor utsätts för våld i nära relationer, kriminella gäng och ligor använder våld mot kvinnor för att hämnas på sina motståndare eller visa sin makt. Det våld som riktas mot kvinnor förblir ofta outrett och förövarna ställs inte inför rätta. Delegationen vill lyfta frågor om hur man kan arbeta mot genusbaserat våld och göra tydligt att Guatemala måste ta ansvar för kvinnors mänskliga rättigheter, säger Gunilla Hallonsten, internationell chef för Svenska kyrkan.

– Vi ser med oro på utvecklingen där många europeiska aktörer tappar intresset för Guatemala, samtidigt som korruption och kränkningar av mänskliga rättigheter ökar. Svenska organisationer och företag måste sätta press på den guatemalanska regeringen och vara ett stöd i att skapa ett demokratiskt samhälle, säger Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia.

Fakta Guatemala
Sverige utgör en av de större bilaterala biståndsgivarna i landet och har samarbetat med Guatemala sedan 1970-talet. Tillsammans stödjer Diakonia, Svenska kyrkan, We Effect och Individuell Människohjälp drygt 40 organisationer som arbetar för demokrati och rättvisa, och mot fattigdom. Flera av dessa, i synnerhet de organisationer som representerar urfolk, utsätts i dag för hot och förföljelse från regeringen och företag i landet.

Guatemala är Centralamerikas största ekonomi, och samtidigt ett av världens mest ojämlika länder. Mer än hälften av befolkningen lever av och på landsbygden, men markägandet är extremt orättvist. 2 procent av jordbrukarna äger 56 procent av marken, medan 45 procent av jordbrukarna delar på endast 3 procent.

Hälften av alla barn i landet är kroniskt undernärda, i vissa områden där främst urfolk lever är siffrorna upp emot 65 procent. Över 3 miljoner människor beräknas leva utan tillräckligt med mat, urfolken är även här hårdast drabbade. De fattigaste lever på landsbygden, och ibland dem är kvinnor överrepresenterade.