Utnyttja Stockholm Gender Forum till att göra verklig skillnad för jämställdheten i världen

En majoritet av världens fattiga är kvinnor som lever på landsbygden, och det är här satsningarna måste ske om vi menar allvar med att nå global jämställdhet. Sverige har nu en unik chans kombinera sitt världsledande fokus på jämställdhet i biståndspolitiken med större satsningar på jordbruket. Tar vi den chansen kan vi göra verklig skillnad.

Till år 2030 ska vi ha nått ett jämställt samhälle i hela världen, och den extrema fattigdomen ska vara utrotad. Dessa globala mål har Sverige skrivit under på tillsammans med 192 andra länder i FN, och den svenska regeringen har visat ett starkt engagemang för att bidra till att målen uppnås.

Vi är övertygade om att det är möjligt att nå dit, men då måste satsningarna ske där de kan göra verklig skillnad:  hos kvinnorna som lever i fattigdom på landsbygden.

Vi vet genom vårt arbete att det finns mycket utveckling att bygga vidare på, där kvinnor själva organiserat sig och långsamt lyckats förändra relationen mellan könen – en utveckling som med stöd utifrån kan göra reell skillnad för hela samhällen.

64-åriga Theresa Marwei är ett exempel. Trots att hon slitit i familjens jordbruk hela sitt liv har hon aldrig fått bestämma över inkomsterna – de har gått till mannen. Det är inget ovanligt i Zimbabwe, där kvinnorna står för 80 procent av arbetsinsatsen i jordbruket, men mycket sällan har rätt till inkomsterna. När Theresas make en gång dör löper hon dessutom stor risk att bli utslängd från gården, som kommer att ärvas av hennes söner.

Men Theresa har fått nog. Efter att ha kommit i kontakt med We Effects partnerorganisation Women and Land in Zimbabwe och gått deras studiecirklar har hon fått nya kunskaper om sina rättigheter – och större medvetenhet om sitt eget värde. Hon gick helt enkelt i strejk. Under flera månader arbetade hon inte en enda timme på åkrarna. När mannen såg konsekvenserna för gården gav han med sig och gav henne rätt till en del av marken. Nu när hon själv kan besluta om odlingen har hon fått större skördar. Dessutom kandiderar hon till kommunfullmäktige i sin by, med målet att förändra kvinnornas rätt till mark.

För några veckor sedan samlades representanter från hela världen i FN-högkvarteret i New York för att delta i Commission on the Status of Women, det största årliga mötet i FN-sammanhang, för att diskutera just situationen för kvinnor på landsbygden.

Slutsatserna från mötet är klara: satsningar på landsbygdens kvinnor leder inte bara till ökad jämställdhet och en bättre situation för kvinnorna själva, utan skapar mer hållbara samhällen genom starkare ekonomier och större satsningar på barnens utbildning.

Sverige har en unik position som världsledande på jämställhet i biståndet. Däremot har satsningarna på jordbruksfrågor sjunkit dramatiskt, enligt OECDs officiella statistik från 12 procent av det totala biståndet på 80-talet, till under en procent 2015. Det är en trend som syns även i andra länders biståndspolitik.

Vi menar att detta är fel väg att gå. Forskning visar att om kvinnor ges samma möjligheter som män att fatta beslut om hur jordens ska brukas så skulle 100-150 miljoner färre människor gå hungriga i världen. Satsningar på jordbruket ger mångfalt tillbaka.

I torsdags beslutade regeringen om en global jämställdhetsstrategi. Här pekar man bland annat på vikten av att öka tillgången på könssegregerad statistik – en fråga som We Effect länge uppmanat till. Det är glädjande besked, men det räcker inte.

Den här veckan möts ledare, ministrar och andra makthavare från hela världen – denna gång i Stockholm – för att diskutera arbetet för jämställdhet. Det är ett utmärkt tillfälle för Sverige att sätta fokus på landsbygdens kvinnor och den enorma skillnad vi skulle kunna göra om satsningarna riktades hit.

Vi uppmanar den svenska regeringen att:

  • återuppta sitt fokus på landsbygdsutveckling från dagens låga nivå
  • se till att minst hälften av biståndet når kvinnor och flickor
  • i samband med Stockholm Gender Forum ta med sig lärdomarna från FN och Commission on the Status of Women och betona vikten av att satsa på landsbygdens alla kvinnor

 

Anneli Rogeman, vd We Effect