”Genom #coronavoices vill vi skapa en global vittnesbild av pandemin”

Maria Canil i södra Honduras, är en av flera kvinnor som under hashtaggen #coronavoices berättar som om sin vardag i pandemin.

Under den pågående pandemin är kvinnor extra utsatta. Därför är det viktigt att stå upp för kvinnors rättigheter, skriver jämställdhetsexperter från We Effect och Vi-skogen, och lanserar initiativet #coronavoices.

Vid en global kris riskerar det långsiktiga biståndsarbetet för ökad jämställdhet att tappas bort, till förmån för ett akut, behovsbaserat humanitärt arbete. Det äventyrar de framgångar som hittills gjorts inom biståndet. Samtidigt kan vi inte fortsätta som om krisen med coronaviruset inte existerar.

Istället krävs en öppen dialog om vilka effekter krisen har på kvinnor och andra marginaliserade och utsatta grupper i samhället. Det är det enda sättet att förhindra att coronapandemin blir en katastrof för kvinnor och kvinnors rättigheter.

En artikel i tidskriften The Lancet beskrivs vilka effekter covid-19 har på jämställdheten och jämför med hur utbrottet av Zikaviruset förstärkte de ojämlikheter som då fanns mellan män och kvinnor. Kvinnor som redan tidigare saknat självbestämmande över sin sexuella och reproduktiva hälsa fick otillräcklig tillgång till hälso- och sjukvård.

Kvinnorna saknade också ekonomiska resurser för att kunna ta sina barn till sjukhuset för hälsokontroller. Detta förvärrade effekten av viruset.

Pandemin är en påminnelse om de sociala könsnormer som upprätthåller könsskillnader över hela världen. Antalet rapporter om könsbaserat våld har ökat på grund av att kvinnor tvingas isolera sig hemma.

I Palestina har krisen lett till ökad emotionell, mental och fysisk stress för kvinnor, enligt We Effects partnerorganisation, PWWSD. Organisationen har öppnat en hjälplinje dit kvinnor kan vända sig för rådgivning och stöd för att kunna söka skydd.

En kvinna berättar för PWWSD att hon känner ”ökad osäkerhet och känslomässig stress som också påverkade hennes barn, särskilt hennes döttrar, som försökt hindra sin pappa från att misshandla deras mamma”.

”Nästan alla kvinnor som vi stöder har upplevt våld och fattigdom och när de nu blir inlåsta med sina förövare eller förbjudna att lämna hemmet för att be om hjälp, kan COVID-19 utlösa reaktioner och minnen från kriser som de tidigare varit tvungna att gå igenom”, rapporterar We Effects partnerorganisation Vive Zene i Bosnien-Hercegovina.

Många av världens regeringar svarar på krisen med ny lagstiftning, fler militärer och poliser och ökad övervakning. Vi måste fråga oss vad detta innebär för kvinnors rättigheter, inte minst för kvinnor som lever i konflikter, under ockupation eller postkonflikt. Risken är stor att kvinnors yttrandefrihet, möjlighet att röra sig fritt och få tillgång till information kommer att begränsas kraftigt.

Vad kan vi göra? Till att börja med måste vi förstå hur kvinnor påverkas av coronakrisen. För att göra det behöver vi data. We Effect och Vi-skogen har lanserat initiativet #coronavoices för att uppmuntra människor att dela sina erfarenheter så att vi kan skapa en global vittnesbild.

Pandemin är global och den behöver ett lika globalt svar i form av solidaritet och åtgärder. Vi behöver agera tillsammans och bygga vidare på det arbete som redan görs för att stödja och säkra trygga platser för kvinnor. Vi i civilsamhället måste fortsätta kräva att alla världens regeringar tar ansvar för kvinnors rättigheter och säkerhet under denna pandemi.

Sverige måste fortsätta stå upp för en feministisk utrikespolitik. En sådan är mer nödvändig än någonsin. Utvecklingssamarbetet måste fortsätta stödja jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Vi inom biståndet måste anpassa våra strategier och lära av det som händer idag. Redan nu behöver vi tänka på vilka förändringar vi behöver göra när denna pandemi avtar, för att säkerställa att vi får ett jämställt samhälle. Biståndet måste också vara berett att ta fler risker för att säkerställa att kvinnoledda organisationer och existerande trygga rum är och förblir säkra.

Framför allt behöver vi nå ut till fler och hålla samtalet om kvinnor och kvinnors rättigheter levande. Vi måste lyssna, reflektera och agera. Mer högljutt än någonsin behöver vi betona vikten av att arbeta utifrån feministiska principer. Kriser testar oss som utvecklingsorganisationer och nu är det upp till oss att bevisa vårt engagemang för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Sian Maseko, Camilla Lundberg Ney, Mariam Ikerwami, Faith Wayua, Daniela Antonovska, Linn Lukschandl, Marjorie Chonya och Celina Butali

Alla är talespersoner, rådgivare and regionalt ansvariga i jämställdhetsfrågor på We Effect och Vi-skogen i Sverige, Europa, Afrika, Asien och Latinamerika.

Av

Sian Maseko