Hållbarhetsmålen ett år: Låt oss bli generationen som utrotade fattigdomen

Rosa Perez i El Salvador har fått stöd av We Effect att utveckla sitt jordbruk så att det ger större skördar, det betyder att skolgång för sönerna och mat på bordet numera är en självklarhet. Foto: Jesper Klemedsson

För ett år sedan enades världens ledare om att utrota fattigdomen och hungern till år 2030. Målen har fått kritik för att vara för svåra att nå. Så kan man se det. Eller så kan vi kavla upp ärmarna och bestämma oss för att bli generationen som utrotade fattigdomen i världen.

I slutet av september 2015 antog FN:s generalförsamling i New York 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ersätter FN:s milleniemål och ska vara nådda redan år 2030. Vi på biståndsorganisationen We Effect har arbetat med att bekämpa fattigdomen i snart 60 år. Vi vill och kommer att spela en aktiv roll i att förverkliga målen. Vi har identifierat fyra faktorer som är avgörande för att nå målen:

1. Att välja rätt väg. Att stödja kvinnor och flickor är avgörande för att nå målen. De utgör 70 procent av de 700 miljoner människor som lever i extrem fattigdom i världen i dag. Majoriteten bor på landsbygden och är helt beroende av jordbruket för sin försörjning. När kvinnorna får makt över sina liv, över arbetet och över skördarna på gården ökar familjens inkomster. Mer pengar hamnar i plånboken, investeras i bättre hus och i barnens utbildning. När hjälpen går till kvinnor tar sig fler familjer ut ur fattigdomen.

2. Att fler känner engagemang för målen. Sju av tio svenskar känner inte till FN:s nya mål, enligt en opinionsundersökning som We Effect lät Sifo göra i somras. Om man inte känner till målen är det föga troligt att man vill bidra till att nå dem. Om vi kan göra de nya målen mer kända kommer möjligheterna att nå dem att öka betydligt.

3. Att det finns pengar för att genomföra målen. Kunskapen om hur vi ska nå målen finns. Men det behövs finansiering. Utan stöd från såväl privata givare som myndigheter och företag kommer målen aldrig att nås. FN-organet Unctad har uppskattat prislappen för att nå målen till mellan 28 000 och 38 000 miljarder kronor. Det är en stor summa. Men istället för att se pengarna som utgifter, låt oss betrakta det som världens genom tiderna bästa investering.

4. Att tänka utanför stuprören. I dag tenderar insatser för en bättre värld att bedrivas med relativt täta skott mellan olika aktörer. Hållbarhetsmålen kräver samarbete. Regeringar, FN-organ, biståndsorganisationer, miljöorganisationer, akademier och näringslivet behöver arbeta tillsammans och hitta nya angreppssätt mot de utmaningar som ligger framför oss.

Det är 14 år kvar till FN:s generalförsamling kommer att tillkännage om vi lyckats nå de globala målen för hållbar utveckling eller inte. Målen är långt ifrån enkla och det kommer att krävas mycket arbete, tid och pengar om vi ska klara av att nå dem. Men när vi ser tillbaka på den här tiden kommer vi stolt kunna säga att det var värt det. Vi kommer att kunna säga att vi blev generationen som skapade en rättvis värld, fri från fattigdom.

Anneli Rogeman, vd We Effect

Fakta: FN:s nya globala mål 

De 17 målen som ska gälla 2015–2030 kallas Sustainable Development Goals, globala mål för hållbar utveckling.

1. Utrota all form av fattigdom överallt.

2. Utrota hunger, säkerställa tillgången till mat och förespråka ett hållbart jordbruk.

3. Garantera ett hälsosamt liv och välmående för alla åldrar.

4. Garantera utbildning av god kvalitet för alla och främja livslångt lärande för alla.

5. Uppnå jämställdhet och att alla kvinnor och flickor har större självbestämmanderätt.

6. Garantera säker tillgång till rent vatten och sanitet för alla.

7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig och hållbar energi för alla.

8. Främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt med produktiv sysselsättning och anständiga jobb för alla.

9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10. Öka jämlikheter inom och mellan länder.

11. Göra städer och mänskliga bosättningar säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på ett hållbart sätt.

15. Skydda, återställa och främja hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa markförstörelse och hejda förlusten av biologisk mångfald.

16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling och förnya det globala partnerskapet för hållbar utveckling.