Hantering av Corona-viruset (Covid-19)

We Effect följer spridningen av Corona-viruset (Covid-19) noggrannt och vidtar insatser utifrån information från verksamheten och rekommendationer från WHO och ansvariga myndigheter.

Organisationens huvudkontor i Stockholm samordnar information och insatser tillsammans med regionkontor och landskontor.

För att undvika eventuell spridning av viruset och medföra eventuell belastning på sjukvård har We Effect stoppat alla resor mellan kontinenter, inom Europa och inom Asien fram till 30 juni. Övriga resor bestäms från fall till fall.

Planerade aktiviteter som kräver internationella resor skjuts upp eller genomförs digitalt.

Personal i Stockholm arbetar hemifrån om möjligt och behövs. Anställda som visar tecken på sjukdom stannar hemma.

För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta:
Anna Ryberg, HR-chef, anna.ryberg@weeffect.se
Marcus Lundstedt, Chef Media och Påverkan, marcus.lundstedt@weeffect.se, 0046 72 070 97 21

Av

Marcus Lundstedt