Hej Anna Tibblin!

Anna Tibblin i Zimbawe. Foto: Ola Richardsson
Anna Tibblin i Zimbawe. Foto: Ola Richardsson

Hej Anna Tibblin, som idag tillträder som generalsekreterare för We Effect!

Hur känns det?

– Underbart, roligt – och pirrigt. Det är ett stort och viktigt jobb och jag är väldigt ödmjuk inför uppgiften.

Vad är We Effects viktigaste uppdrag?

– Att minska fattigdom och orättvisa! Vi ska fortsätta arbeta med det vi gör bäst eftersom vi vet att det fungerar.

Vad är viktigast för att nå dit?

– Vi måste vilja och arbeta för att förändra världen på riktigt. Det räcker inte med att vara duktiga administratörer av pengar – vi måste vara duktiga på att driva frågor som är relevanta för våra partnerorganisationer och de människor de arbetar med. Annars har vi inget existensberättigande. Det är viktigt att komma ihåg att bistånd är ett medel, inte ett mål i sig.

Vad ser du som de största hindren på vägen att nå dit?

– Bristen på politisk vilja hos beslutsfattare. Och bristen på intresse hos människor som har möjlighet att bidra till en bättre värld, människor som du och jag. Fattigdomen ska utrotas till 2030. Det är bråttom. Vi har ett personligt ansvar. Vi utrotar fattigdomen tillsammans.

Hur tror du att världen ser ut 2030 – då ska de globala målen vara uppfyllda?

– Det kommer att vara en värld fri från fattigdom… en värld där vi klarade de globala målen och där framtiden är ljus. Vi vet att detta är möjligt rent teoretiskt – då måste vi också våga tro på det i praktiken.

Kan We Effect – eller vi i lilla Sverige – verkligen göra någon skillnad för dessa gigantiska mål?

– Ja, visst kan vi det! Vi har sett många exempel där enskilda personer och organisationer har spelat en avgörande roll i historien. We Effect fokuserar på det vi kan allra bäst. Vi jobbar tillsammans med andra som kompletterar oss, på så vis bygger vi både kunskap och kraft.

Varför ska människor och företag stödja oss?

– Därför att vi levererar. Vårt arbete fungerar. Vårt bistånd ger tydliga och hållbara resultat som gör verklig skillnad i människors liv, inte minst för kvinnor som lever i fattigdom.