Nya utmaningar kräver ökat engagemang i Palestina

Kefaya Nidal, Ibtisam Mousa, Shireen Mustafa och Nawal Yousef. Foto: Marcus Lundstedt

Situationen på Västbanken i Palestina är värre än på länge. Sedan den nya israeliska regeringen kom på plats under slutet av 2022 har flera steg tagits för att ytterligare kringgå folkrätten i Palestina och underlätta för bosättare att ta ytterligare palestinsk mark. Detta har lett till ökade spänningar och ökat dödligt våld från båda sidor. We Effects partnerorganisationer, som arbetar för att stödja kooperativ och ekonomisk utveckling i landet, har fått allt svårare att arbeta. 

Den nya regeringen i Israel har lagt fram förslag som innebär ett radikalt systemskifte. Bland annat begränsas högsta domstolens oberoende, vilket påverkar områden som utbyggnad av bosättningarna och nya beslut om israelisk annektering av ockuperad mark. Båda är uttalade mål som den upphöjda nationalistiska högern luftar och i båda fallen handlar det om agerande som strider mot folkrätten.   

Till följd av de ökande spänningarna har israelisk polis upprättat allt fler checkpoints runt om på Västbanken som resande måste passera för att ta sig till och från sina arbeten, till familjemedlemmar eller affären. Flera av våra anställda och partners vittnar om hur check pointsen är farliga att fastna i då de kan attackeras och hur man kan fastna i dem i flera timmar. Detta har lett till att många fått arbeta hemifrån i den mån det går, men också att mycket jobb förblir ogjort. Medlemmar i kvinnokooperativ kan inte ta sig till möten och anställda kan inte komma ut till verksamheterna de arbetar med. 

Den psykiska påfrestningen är oerhörd. Många har en växande känsla av att vi palestinier inte har något som helst värde. De boende som vi arbetar med är i större behov av stöd än någonsin, men de förvärrade säkerhetsläget gör det allt svårare för oss att nå dem, säger Fuad Abu Saif -Director-Union Agricultural Working committees (UAWC).

We Effect har också fått rapporter om hur bönder vi stödjer har hindrats från att använda sina jordbruksmaskiner och traktorer. Vissa har till och med fått jordbruksmaskiner beslagtagna så att de inte kan utföra helt nödvändiga arbetsuppgifter på sina gårdar. Därtill stoppas nödvändiga vägarbeten från att genomföras. För flera av våra bönder innebär det att deras gårdar bara är möjliga att nå till fots. Det är alltså inte bara biståndsfinansierade maskiner som går förlorade, utan också de skördar som bönderna hindras från att skörda.  

Situationen på Västbanken är otroligt allvarlig just nu. Nu är det viktigt att omvärlden säger ifrån och kräver åtgärder för att stoppa våldet. Det är också viktigt att de organisationer som arbetar i landet får stödet som krävs för att hjälpa den palestinska befolkningen, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.