Ikväll är det Världens Barn-gala: We Effect driver förskolor i Albanien

I Albanien lever den romska befolkningen i fattigdom och utanförskap. Arbetslösheten är skyhög, många saknar tak över huvudet och mat för dagen. Utbildning är avgörande för att bryta den onda cirkeln. Med stöd av Världens Barn, driver We Effect och vår lokala samarbetsorganisation AmaroDrom ett förskoleprojekt för romska, och andra utsatta, barn.

På sex förskolor runt om i landet får barnen lära sig läsa och skriva, träffa läkare och en trygg plats att vara på. I mitten av september besökte SVT, tillsammans med författaren och juristen Malin Persson Giolito, en av förskolorna inför årets Världens Barn-gala.

– Det är tydligt att förskolorna gör skillnad. Jag var rädd att jag skulle resa hem igen nedstämd, men det är precis tvärtom. Det känns väldigt hoppfullt, säger Malin Persson Giolito.

Projektet inkluderar också barnens föräldrar, med särskilt fokus på kvinnorna. I många fall kan de inte läsa och skriva och är bundna till hemmet. Genom projektet får mammorna utbildning och socialt stöd. De får lära sig om vikten av utbildning och stöd i hur de kan läsa hemma med sina barn. När barnen är på förskolan får de också utrymme att söka jobb, utbilda sig, eller arbeta.

– Det är extremt viktigt att inkludera mammorna i arbetet. Och det är fantastiskt att se hur de, med lite hjälp, kan förändra sina liv, säger Malin Persson Giolito.

Malin Persson Giolito Foto Malin von Strauss

Vilka är dina intryck?

– Jag har aldrig tvivlat på att om romernas situation ska kunna förändras, så måste det ske genom utbildning. Genom att få barn till skolan. Att förskoleprojektet gör skillnad är tydligt. Jag var rädd att jag skulle resa hem igen nedstämd, men det är precis tvärtom. Det känns väldigt hoppfullt.

Hur gick dina tankar innan resan?

– Inför resan funderade jag mycket på romers situation i Europa. Och på hur vi själva försöker skjuta ifrån oss fattigdom och problem i vår vardag och gå vidare med våra bekväma liv. Jag ville träffa individer att förhålla mig till. Och så fort jag tog dessa människor i hand, blev jag så mycket mer hoppfull. Det är slående hur mycket människor kan göra med lite hjälp. De människor jag mött har velat förändra sina liv – och de gör det.

Projektet handlar också om mammorna, vad säger du om det?

– Det är extremt viktigt att inkludera mammorna i arbetet. Barnen kommer bara till skolan om deras föräldrar tar dem dit. Och barn till välmående föräldrar, mår bättre. Dessutom är mammorna unga, de har hela livet framför sig. De är inte en förlorad generation – och de resignerar inte heller. Det är otroligt modigt att försöka lära sig läsa i vuxen ålder. Jag har träffat fantastiska kvinnor och det går fort att relatera till varandra, trots att vi lever olika liv.

 

Malin Persson Giolito reste med SVT till Albanien, för att besöka det förskoleprojekt We Effect driver, med stöd av Världens Barn.