Ingen ljusning i Guatemala med ny president

Det är fortsatt viktigt för We Effect att stödja de inhemska organisationerna som arbetar för rätten till ett värdigt liv, matsäkerhet, mark och bostad. Foto: Claudio Vasquez Bianchi

Att Alejandro Giammattei vann presidentvalet ger inte människor på Guatemalas landsbygd nytt hopp. Civilsamhällets stöd och press utifrån är viktigare än någonsin för att stödja landets utsatta invånare. – Det är en alltmer hopplös situation. Människor plågas av undernäring, brist på skola och hälsovård och avhysning av hela byar från mark som tas över av privata intressen, säger We Effects avgående regionchef Nina Larrea.

Alejandro Giammattei har kämpat för presidentposten hela fyra gånger: 2007, 2011, 2015 och 2019. Av 23 kandidater kvarstod till andra omgången två välkända personer, som väntat länge på ”sin tur”. Upptakten liknade en latinamerikansk såpa med utmanövreringar, anklagelser, löften till narkotikakarteller och annat falskspel. Kvar stod Sandra Torres och Alejandro Giammattei, och efter en andra omgång med endast 40 procent valdeltagande stod Giammattei som vinnare.

Giammattei har utlovat hårda tag och ”mycket testosteron” i sitt presidentskap och det finns inga löften om sociala program, fattigdomsbekämpning eller decentralisering. Båda kandidaterna sökte kyrkornas stöd under sina kampanjer genom att uttala sig strikt mot aborträtt och för ”kärnfamiljen”.

Vad innebär valutgången för We Effects partnerorganisationer?

– Förmodligen samma, eller sämre, förutsättningar för sina intressen och sitt arbete. Kampen för markrättigheter, matsuveränitet, utbildning och hälsovård på landsbygden och lokal utveckling kommer förmodligen inte att få någon framstående plats på den politiska agendan, utan privata intressen går före, säger Nina Larrea.

– De processer som hotar civilsamhället och som pausats under valrörelsen kan tas upp då nya regeringen tillträder: restriktionerna mot civila samhällsorganisationer kan genomföras genom en ny lag som gör det lätt att ”sätta dit” organisationer och dess ledare, abortlagen kan komma att bli ännu striktare och kongressledamöternas immunitet kan komma att cementeras genom lag.

Hur påverkas den pågående migrationskrisen av valutgången?

– Den påverkas inte positivt – den pågår som vanligt. Varje dag lämnar hundratals människor länderna i Centralamerika och deras beslut grundas på fattigdom, våld och klimatförändringar, som gör det omöjligt att försörja sig i Guatemala, Honduras och El Salvador.

– En positiv tendens i valet var ändå att den tidigare riksåklagaren Thelma Aldana som samarbetade med antikorruptionsinstitutionen CICIG hade kommit minst till andra omgången om hon inte manövrerats bort av sittande regering; och även att en kvinnlig bondeledare och urfolksrepresentant, Thelma Cabrera, faktiskt kom fyra i valet.

Vad kan Sverige, internationella samfundet och We Effect göra för att stärka människors rättigheter?

– Närvaron i de centralamerikanska länderna är oerhört viktig. För oss organisationer i det civila samhället är det fortsatt viktigt att stödja de inhemska organisationerna som arbetar för rätten till ett värdigt liv, matsäkerhet, mark och bostad, säger Nina Larrea.

– Press utifrån för att få regeringarna att ta sitt ansvar för en rättvis utveckling i länderna är lika viktigt. We Effect fortsätter att stödja lokal utveckling och påverkan på lokal nivå för bönder, ursprungsfolk och landsbygdsbefolkning, så att de kan försörja sig och skapa ett värdigt liv trots de omgivande förutsättningarna.

Guatemala ligger på plats 144 av 180 på Transparency Internationals korruptionslista.

Av

Ola Richardsson