Ingen ska vara bonde med livet som insats

Lotta Folkesson och bonden Conchita Calzado Foto: Marcus Lundstedt

Coronakrisen förvärrar livet för många redan svårt utsatta bönder. Människor som ställer mat på våra bord och tar ansvar för miljön mördas. Nu mer än någonsin måste vi i Sverige höja rösten för böndernas livsviktiga roll för världen. 

Bondeorganisationer som stöds av We Effect vittnar nu om ökande brist på utsäde och mat, och svårigheter att skörda eller sälja sina produkter. Det är ett nödläge, som hotar att fördubbla hungern och slå mot hela världens livsmedelsförsörjning.

Istället för att hjälpa nödställda bönder, använder regimer denna akuta situation – corona-krisen – för att tysta bönder som arbetar för sina rättigheter till mark och miljö. Ett exempel är Colombia där undantagslagar förvärrar en redan svår hotbild mot förföljda bondeledare. En vecka efter att Colombia införde reseförbud i slutet av mars hade ytterligare tre lokala ledare mördats.

Marco Rivadeneira satt i samtal med andra bondeledare i Puerto Asis när beväpnade män stormade mötet och förde bort honom. Han avrättades en halvtimme senare. Marco var medlem i förbundsstyrelsen för en av Colombias största bondeorganisationer och ordförande i det lokala bondefacket. Inte olikt att vara medlem i LRF med ansvar för en region.

We Effect har kartlagt hoten mot bönder i världen i den nya rapporten Bonde med livet som insats. Mordet på Marco Rivadeneira är dessvärre bara ett i mängden. Under förra året mördades hundratals människor som kämpade för rätten till sin mark och miljö. En majoritet av de bondeorganisationer som medverkar i rapporten uppger att de lever under ständiga hot. Urfolk och kvinnliga bönder är särskilt utsatta. Vi har själva under det gånga året tillsammans träffat kvinnor och män i Filippinerna som lever under dödshot för att de inte vill flytta från sin mark.

Morden, attackerna och hoten är kopplade till klimatförändringar, kombinerat med ökat tryck på naturresurser från stora ekonomiska och politiska intressen. Gruvor, dammar och ohållbar produktion av palmolja och socker tränger undan småskaliga bönder från den mark de ofta brukat i generationer. De som protesterar hotas, fängslas eller tystas för alltid.

Det är omöjligt att överblicka konsekvenserna av covid-19-utbrottet. Men det står redan klart att coronakrisen förvärrar redan existerande orättvisor. Mordet på Marco Rivadeneira har fördömts av bonderörelser. Men varken internationella krav eller nationella rop på hjälp har hittills fått något gehör i coronakrisens skugga. Krisen gör det lättare för regeringar att blunda för sitt ansvar för att skydda människorättsförsvarare och utreda mord.

Bönderna har en livsviktig roll för matförsörjningen, miljön och klimatet i världen. Det ska vi vara stolta över, och ta ansvar för. Nu i coronakrisen är det viktigare än någonsin att vi som arbetar för bönderna krokar arm och visar solidaritet över gränserna och samtidigt ställer krav på beslutsfattare världen över att göra allt de kan för att försvara bönders rättigheter. Det handlar om vår och planetens framtid. Att högt och tillsammans säga: Ingen ska behöva vara bonde med livet som insats.

Lotta Folkesson, styrelseledamot LRF och vice ordförande We Effect
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect