I solidaritet med kvinnliga bönder, idag och alla dagar

Mudalihamige Ariyalatha leder ett bondekooperativ i Sri Lanka. Foto: Marcus Lundstedt

We Effect arbetar för jämställdhet. Idag på Internationella kvinnodagen och alla andra dagar.

Kvinnliga, småskaliga bönder förser världen med mat, men lever ofta själva i hunger och fattigdom. De förtjänar vårt stöd, alla dagar, året om.

Läs våra rapporter på tema jämställdhet

Women's right to food - putting gender justice on the table

Läs rapporten

Defending women - defending the planet

Läs rapporten

Women feed the world

Läs rapporten