Ny rapport: Klimatkrisen akut hot mot världens matproduktion

Beatrice Wamalwa är en av många jordbrukare som kämpar mot klimatförändringarnas konsekvenser. Foto: Onyango Ayany

Klimatkrisen gör att småskaliga bönder i låginkomstländer får allt svårare att odla mat. Trots det får de lite eller inget stöd att hantera klimatförändringarnas konsekvenser, vilket är ett akut hot mot matproduktionen. Detta visar We Effect och Vi-skogen i en ny rapport.

Klimatkrisen gör att småskaliga bönder i låginkomstländer får allt svårare att odla mat. Trots det får de lite eller inget stöd att hantera klimatförändringarnas konsekvenser, vilket är ett akut hot mot matproduktionen. Detta visar en ny rapport från We Effect och Vi-skogen.

– Trots att världens ledare lovat att ingen ska lämnas utanför får småskaliga bönder lite eller inget stöd för att anpassa sig till klimatförändringarna. Effekten blir att miljontals människor får brist på mat – trots att de själva är bönder, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect och Vi-skogen.  

Rapporten ”Klimaträttvisa” visar att det internationella klimatbiståndet inte kommer småskaliga bönder till del. Detta trots att småskaliga jordbrukare, som är bland dem som gjort minst för att orsaka klimatförändringarna, står för ungefär en tredjedel av världens matproduktion. Samtidigt tillhör de gruppen som drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter. Detta gör det allt svårare att producera livsmedel som ris, majs och vete. I rapporten vittnar 38 organisationer som tillsammans organiserar 3,4 miljoner småskaliga bönder om minskade skördar, minskade inkomster och sämre kvalité på sina grödor. 

Rapporten visar också att ett ökat klimatstöd till småskaligt jordbruk i låginkomstländer har potential att inte bara leda till minskade klimatförändringar, utan också till minskad fattigdom, hunger och ojämställdhet – om det görs på rätt sätt. 

Klimatkrisen i verkligheten

Klimatförändringarna är ett stort hot i Kenya. Jordbrukaren Beatrice Wamalwa drabbades av torka men har sett skillnad sedan hon gick en utbildning i att odla hållbart. Dessvärre är det idag få som får tillgång till den nya kunskap och de nya tekniker som behövs för att kunna odla mat i ett allt varmare klimat.

– Mat är det viktigaste. Du kan inte ens läsa ordentligt i skolan om det inte finns mat hemma, säger Beatrice.

Från ord till handling

Under klimattoppmötet COP26 var majoriteten av världens ledare överens om att det krävs samarbete för att nå klimatmålen. I rapporten finns förslag på hur det ska gå till:

1. Gör Sveriges klimatfinansiering till ett tillägg utöver dagens biståndsnivå på 1 procent av BNI.

2. Säkerställ att mer klimatfinansiering når människor som lever i fattigdom och drabbas hårdast av klimatkrisen.

3. Gör klimaträttvisa till överordnat mål för svensk internationellklimatpolitik och ge jordbruket och jämställdheten starkare ställning i klimatomställningen.

We Effect stöttar småskaliga bönder som lever i fattigdom. Vi arbetar i 20 länder runt om i världen, bland annat med att stötta bondekooperativ och bedriva påverkansarbete för att företag och beslutsfattare ska ta sitt ansvar för människor och klimat.

 

Läs rapporten Klimaträttvisa:

Klimaträttvisa 2021

Ladda ner