Lansering av The Game Changer

Idag på internationella kvinnodagen lanserar We Effect, tillsammans med 15 biståndsorganisationer inom Concord, policyrapporten The Game Changer. Rapporten drar erfarenhet från de senaste åtta årens feministiska utrikespolitik och visar på hur man i Sverige och på EU-nivå kan förändra världen – med jämställdhet.

Vi lever i en osäker värld. Krig och kriser blir fler och förvärras. Försvarsbudgetar ökar och biståndsbudgetar minskar. Det kommer oroande rapporter om hur demokratin är på tillbakagång globalt och hur auktoritära och högerextrema krafter tar allt mer plats. Utvecklingen drabbar flickor, kvinnor och hbtqi-personer särskilt hårt. Det sker samtidigt som vi ser att jämställdheten utmanas och svårt vunna framsteg går förlorade på flera områden globalt.  

We Effect och 15 andra organisationer i Concord Sverige lanserar nu The Game Changer – how a feminist foreign policy could transform societies med rekommendationer för en feministisk utrikespolitik på europeisk nivå. Från We Effect har Camilla Lundberg Ney och Maria Johansson varit aktiva i rapportskrivandet och de ser med oro på utvecklingen: 

– Efter 8 år med en svensk feministisk utrikespolitik har vi massor av lärdomar att dela. Rapporten ger på så sätt ’minimikrav’ på vad vi anser bör finnas i en genuin feministisk utrikespolitik. Det är uppenbart att vi inte kan fortsätta med business as usual. Det är dags för ett verkligt omtag, att ändra spelplanen, säger Camilla Lundberg Ney, biståndspolitisk sakkunnig med fokus på jämställdhet, We Effect.

Camilla Lundberg Ney, biståndspolitisk sakkunnig med fokus på jämställdhet på We Effect.

Rapporten lyfter behovet av ett globalt ledarskap, och menar att EU borde gå före. Flera medlemsstater har eller är på gång med en feministisk utrikespolitik och det finns en majoritet i EU-parlamentet, även om just Sverige nyligen avskaffat sin feministiska utrikespolitik. 

– Vi måste höja våra röster nu och mobilisera i breda koalitioner mot den fobi som får fäste i bred front i världen när det gäller jämställdhet. I EU, i globala fora och på FN-möten höjs anti-demokratiska röster om att gender och genderroller förstör våra samhällen. Ställningstaganden långt från verkligheten. We Effect ser att progressiva länder, organisationer och rörelser måste gå samman. Annars riskerar flickor, kvinnor och HBTQI-personer att marginaliseras och diskrimineras med rättighetskränkningar som har individuella och samhälleliga konsekvenser, säger Maria Johanssson, global jämställdhets- och konfliktsrådgivare, We Effect.  

Maria Johanssson, global jämställdhets- och konfliktsrådgivare på We Effect.

Rapporten vill ta vara på det momentum som finns nu inom EU när flera av EU:s medlemsstater vill att EU ska införa en feministisk utrikespolitik inspirerar av det svenska initiativet , och ge europeiska beslutsfattare uppslag för hur de bättre kan bedriva en feministisk utrikespolitik. Rapporten vill lyfta aspekter som ska ses som ”minimikrav” på vad man kan förvänta sig av EU-ländernas utrikespolitik och menar att en feministisk utrikespolitik måste gå långt bortom att räkna kvinnor. Den behöver ha ett tydligt globalt ledarskap som vågar att vara normbrytande, intersektionell och rättighetsbaserad. Den måste genomsyra alla utrikespolitiska områden och den måste låta lokala organisationer leda.  

Rapporten uppmanar svenska beslutsfattare att ta tillvara den unika möjlighet vi har – genom Sveriges ordförandeskap i EU 2023 – att påverka EU att bli en starkare global jämställdhetsaktör.   

Läs rapporten här    

De 16 organisationer som står bakom rapporten är: ActionAid, ACT Svenska Kyrkan, Afrikagrupperna, Diakonia, IKFF, MÄN, Operation 1325, Plan Sverige, PRO Global, Naturskyddsföreningen, Kvinna till Kvinna, RFSU, Svalorna Indien/Bangladesh, Svenska freds och skiljedomsföreningen, WaterAid, We Effect.