”Larven som älskar avfall” utsett till Drömprojekt av Postkodlotteriet

Fotograf: George Kamau

Det är nu klart att We Effects projekt Larven som älskar avfall tilldelas 7 815 000 kronor av Postkodlotteriet. Projektet kommer drivas i Kenya och fokus ligger på att lösa avfallsproblem samtidigt som det ger unga och kvinnor möjlighet att ta sig ur fattigdom.

Matavfall är ett stort växande problem och inte minst i stora städer i länder där We Effect har verksamhet. I exempelvis Kenyas städer ökar volymen av avfall snabbare än landets urbaniseringstakt och negativa konsekvenser för miljö och hälsa är stora.

I den kontexten blir centralfiguren i vårt projekt, larven från den amerikanska vapenflugan, en riktig hjälte. Denna larv älskar att äta något som vi människor producerar i överflöd – matavfall. När larven ätit sig stor och mätt förvandlas den med lite hjälp från människan till gödsel och djurfoder. Det betyder att om vi lär oss använda denna larv rätt kan vi minska matsvinn, skapa en renare miljö och få tillgång till en värdefull inkomstkälla.

Här syns masken som älskar avfall. Fotograf: Eric Munene

– Samtidigt som världens befolkning ökar måste utsläppen minska. Då är det avgörande att vi lär oss ta vara på allt vi använder – inklusive matrester. Det här projektet kommer bidra till kampen för miljön och klimatet samtidigt som det skapar jobb och bidrar till ny forskning, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Projektet, som internt kallas för ”larvprojektet”, kommer drivas i staden Meru i centrala Kenya. Här bor omkring 250 000 människor och en snabb urbanisering gör att befolkningen ständigt ökar. I staden finns 15 marknader som årligen producerar 80 ton avfall, varav 80 % är organiskt. Avfallet samlas i stora högar runt marknadsplatserna där det ligger och ruttnar och skapar stora hälsoproblem för både människor och djur. Sjukdomar som kopplas till denna typ av avfallshantering är bland annat diarréer, tyfus och matförgiftning.

Området kring en av Merus matmarknader. Fotograf: Eric Munene

De som arbetar på och kring marknaderna är främst unga och kvinnor vilka också är de som är projektets målgrupp. Kvinnoledda avfallskooperativ kommer att etableras och kvinnorna kommer utbildas för att de ska kunna ta ansvar för avfallshanteringsprocessen av organiskt avfall.

– I projektet kommer kvinnor som aldrig haft en anställning att forma kooperativ som kommer att omvandla sopor till inkomst. Då kan de helt försörja sig själva utan att förlita sig på män, säger George Onyango, regionchef på We Effect i östra Afrika.

Själva komposteringsprocessen sker inom en stängd produktionsanläggning. Det är här som larven från vapenflugan tar sig an avfallet. När larverna ätit avfallet ”skördas” larverna, torkas och blir till djurfoder medan rester blir näringsrikt gödsel för bönderna att odla med. Detta är resultatet av nya framsteg på cirkulära livsmedelssystem.

Projektet som ska genomföras i samarbete med forskare i cirkulära lösningar för livsmedel, Kenyanska bönder och Kenyas miljödepartement med flera och har stor potential att spridas till fler städer och länder.

Tack Postkodlotteriet som gör vårt projekt Larven som älskar avfall möjligt!

Följ med i utveckling av projektet i våra sociala medier

Superlarven som omvandlar avfall till livsviktig inkomst! 🐛 

Vårt drömprojekt ger inte bara unga och kvinnor möjlighet att försörja sig själva utan skapar också en renare och mer hälsosam miljö på marknaderna i Meru. 🌍♻️

- Det här projektet kommer förbättra livet på så många sätt. Arbetsmiljön här på marknaden kommer bli bättre och gödslet kommer jag både kunna använda på min egen gård och sälja så att jag ökar mina inkomster, berättar Jennifer Gatobu som är medlem i ett av kvinnokooperativen.

Är du en lottköpare? Hand upp! 🙋🏽‍♂️🙋🏼‍♀️🙋🏿
Stort tack till dig och till @postkodlotteriet som gör vårt drömprojekt möjligt!

#postkodeffekten #larvensomalskaravfall
...

29 1

Kan en liten larv lösa avfallsproblem OCH ge unga och kvinnor möjlighet att ta sig ur fattigdom?

JA! Nu startar vårt drömprojekt "Larven som älskar avfall" upp i staden Meru i Kenya, vars syfte är precis det.

Larven från den amerikanska soldatflugan älskar att äta något som vi människor producerar i överflöd – matavfall.

När larven ätit sig stor och mätt förvandlas den med lite hjälp från människan till gödsel och djurfoder. Hanteringen och försäljningen skapar arbetstillfällen och inkomst för unga och kvinnor som lever i fattigdom.

Läs mer om vårt projekt på hemsidan (länk i bio).

Stort tack till @postkodlotteriet och alla lottköpare som gör vårt drömprojekt möjligt.

#postkodeffekten #kenya #larvensomalskaravfall
...

43 4

🐛 Vadå larven som älskar avfall? Hör @anna_tibblin berätta!
Stort tack @postkodlotteriet och alla lottköpare som möjliggör det här innovativa projektet! 💜🐛

#larvensomalskaravfall
...

58 3

🐛Vi älskar larven som älskar avfall! Stort tack @postkodlotteriet som gjort vårt drömprojekt möjligt!
#postkodeffekten
#larvensomalskaravfall
...

71 13
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.