Låt hjärtat vara med när du fondsparar

Genom att fondspara i Swedbank Robur Humanfond kan du bygga upp ett startkapital med möjlighet till avkastning, samtidigt som du stöttar vår verksamhet. Detta sker genom att We Effect varje år får två procent av ditt sparkapital. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då- välj det som passar dig bäst.

Fondspara med hjärtat!
Fondspara med hjärtat!

– Att spara i Swedbank Robur Humanfond är ett väldigt enkelt sätt att ge ett bidrag till We Effects arbete. Vi tackar alla nuvarande fondspararare och hoppas att än fler ska spara i Humanfonden och välja We Effect som mottagare, säger Anna-Maria Broman, tf. insamlingschef på We Effect.

Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Under 2015 bidrog fonden med 136 923 kronor till We Effects verksamhet.

Du kan börja spara eller ändra ditt sparande i Swedbank Robur Humanfond på något av Swedbank eller Sparbankernas kontor, hos telefonbanken eller i internetbanken. Du väljer ideell organisation i samband med att du börjar spara.

Läs mer om ideellt fondsparande (extern länk)