Matbrist hotar om vi inte stöttar världens bönder

Miguel Hernandez, anställd kaffeplockare, i Matagalpa, Nicaragua. Kaffebönder i Latinamerika har varnat för att de utegångsförbud som införts för att begränsa coronasmitta riskerar säsongens kaffeskörd.

Coronakrisen slår kraftigt mot småskaliga bönder i världen och hotar att leda till direkt hungersnöd för 130 miljoner människor, varnar FN. Vi måste verka för en hållbar livsmedelsförsörjning för alla, skriver företrädare för We Effect, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och Konsumentföreningen Stockholm.

Coronakrisen visar tydligt att matförsörjning är en fråga utan gränser. I början av april varnade Colombias kaffebönder för att utegångsförbudet hindrade dem från att skörda årets kaffebönor. Colombia är världens tredje största exportör av kaffe, och krisen kan leda till brist på kaffe och högre pris. För kaffebönderna är det en annalkande katastrof. En utebliven skörd kan leda till hunger för många familjer.

Nyligen varnade FN:s livsmedelsprogram, WFP, för att coronakrisen kan försätta 130 miljoner människor i akut hungersnöd i år. FN:s fackorgan för livsmedels- och jordbrukssektorn, IFAD, uppmanar till försvar av de som producerar våra livsmedel. Det gäller särskilt de småskaliga bönder som producerar 50 procent av världens kaloriintag på 30 procent av världens jordbrukbara mark.

Från de tusentals bondekooperativ som We Effect arbetar med i världen hör vi att priserna på basmat, exempelvis majs, ökat tiofaldigt på en del platser. I Kenya har kaffekvarnarna stannat, i Guatemala hotas nästa säsong av trädgårdsprodukter av brist på importerat gödselmedel, och i Vietnam har inköpen från småskaliga bönder näst intill upphört.

Även Sveriges bönder och konsumenter drabbas. Konjunkturinstitutet spår att priserna på frukt och grönsaker kan tredubblas i spåren av coronakrisen. Även om säsongsarbetare undantagits från det tillfälliga inreseförbudet är trädgårdsodlare oroliga att de inte ska klara hela skörden i år.

Vi behöver öka graden av säker och hållbar livsmedelsförsörjning för alla. Då skapar vi större trygghet för människor i Sverige, på Filippinerna, i Mocambique och Guatemala. Ökad självförsörjning bidrar till minskad global hunger, minskad fattigdom, ökad rättvisa och en hållbar utveckling.

Sverige bör verka för ett jämställt och hållbart jordbruk i världen. 2019 gick knappt 5 procent av Sveriges bistånd till jordbruk, och av detta gick endast 7 procent till livsmedelsproduktion. Kan vi göra mer än så?

Svenska livsmedelsproducenter måste ta sin del av ansvaret för den globala livsmedelsförsörjningen och för att vi når FN:s globala mål till 2030. Det kan de göra genom hållbara investeringar och genom att inte samarbeta med producenter som bedriver storskalig exploatering av mark och naturresurser.

Svenska konsumenter bör ställa krav på livsmedelsföretagen att granska sina leverantörer med hänsyn till miljö, hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Tillsammans kan vi verka för en värld efter coronakrisen där ingen behöver oroa sig för om det finns tillräckligt med mat för dagen.

+++

Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten och vice ordförande för We Effect

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen samt ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och tidigare landchef för We Effect Malawi

Helen Persson, Chef Medlemsverksamhet på Konsumentföreningen Stockholm

Av

Anna Koblanck