#Metoo måste nå miljoner fler kvinnor

I dag är det Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Sällan har den varit mer aktuell, i svallvågorna av Metoo-kampanjen. Men miljontals kvinnor i världen står utanför och har ingen röst. För att nå också dem måste jämställdhet stå i centrum för utvecklingsbiståndet.

Hashtaggen #Metoo startades för tio år sedan av Tarana Burke, en svart, amerikansk kvinna. Men den satte fart på allvar först när skådespelerskan Alyssa Milano efterlyste vittnesmål från utsatta kvinnor ”så att vi kan ge människor en känsla av storleksordningen på problemet”.

Och vilken reaktion det blev. Filmindustrin i USA, parlamentet i Storbritannien, mediehusen i Sverige. Vittnesmål från Australien, Japan och Indien. #Metoo har snabbt spritt sig till fler branscher, länder och språk. #YoTambién. #MoiAussi. #IchAuch.

Metoo är nu en rörelse som djupt berör och engagerar kvinnor – och män – världen över. Ett sätt att säga ”du är inte ensam, vi hör dig och vi är här för varandra”. Hundratusentals, om inte miljoner kvinnor har berättat om sina upplevelser. Utan skam.

De har vågat.

Men de som inte har vågat är många fler.

FN-organet Unicef uppskattade 2014 att 120 miljoner flickor under 20 år – en av tio – någon gång i sitt liv hade utsatts för sexuellt våld. Och Unicef konstaterar att det kan vara många fler, att mörkertalet är stort eftersom många inte vågar berätta för vare sig föräldrar, skolan eller andra myndigheter. (Och om man inkluderade sexuella trakasserier skulle siffrorna växa enormt.)

I många länder världen över har kvinnor inget annat val än att vara tysta. Trots övergreppen. För om de berättar sina historier riskerar de att bli utstötta från familjen, från samhället, att bli misshandlade – eller att dödas.

”Att kvinnor inte har delat med sig av sina berättelser innebär inte att de inte har blivit utsatta.” Så säger Mariam Ikermawi som arbetar för We Effect i Palestina. Många i Palestina har använt hashtaggen #Metoo. Men på Mariams Facebook har inte någon enda berättat om en personlig erfarenhet. Om en palestinsk kvinna berättar om ett övergrepp från en man riskerar hon att bli utpekad, utstött och utsatt för våld.

Vad kan göras för att ge kvinnor runt om i världen ett bättre skydd?

Forskning och erfarenhet visar att låg utbildningsnivå och bristande jämställdhet ökar kvinnors utsatthet. Utbildningar i jämställdhet och mikrofinanstjänster som stärker kvinnor minskar riskerna för sexuella övergrepp och våld mot kvinnor, konstaterar WHO.

Detta är en uppfattning som We Effect delar. Vi har arbetat med kvinnors rättigheter i utvecklingsländer i 60 år. Vi har sett att där kvinnor får mer makt i familjen, större inflytande i samhället och stöd att starta och driva företag, där ökar tryggheten. Och starkare och mer självständiga kvinnor kan också bidra till att gradvis förändra värderingarna i sina samhällen så att stigmat flyttas från offret till förövaren. Detta är en anledning till att jämställdhet är centralt bland FN:s utvecklingsmål. Detta är en anledning till att kvinnor måste stå i centrum för utvecklingsbiståndet.

Metoo startade inte den här hösten och ska inte få ebba ut den här hösten. Den startade för tio år sedan och måste, tyvärr, leva i många år till. Inte bara i västvärlden. Rätten att inte utsättas för övergrepp måste gälla alla kvinnor i hela världen. Och för det krävs att kvinnor får rätten att bli hörda när något händer.

Den här kampen måste fortsätta, i Sverige och runt om i världen. Tills Metoo inte längre behövs. Någonstans.

Anneli Rogeman, vd för biståndsorganisationen We Effect