Så kan svenskarna minska matsvinnet i julhelgerna

Svenskarnas inköp av livsmedel ökade med drygt 11 miljarder kronor förra året. Samtidigt kastas 444 000 ton fullt ätlig mat av hushållen i Sverige varje år, vilket motsvarar utsläppen från nästan 368 000 flygresor till Thailand. Julen är ett gyllene tillfälle att tänka om kring matslöseriet, eftersom det är då vi slänger mest mat.

En tredjedel av all mat som produceras i världen förstörs, förfars – eller kastas. Det är den tredje största källan till utsläpp av växthusgaser i världen. I fattiga länder saknas det ofta kylanläggningar för färskvaror eller lador som skyddar mot regn. Bönder förlorar inkomster och människor går hungriga för att livsmedel går till spillo.

I vår del av världen handlar det framför allt om mat som kastas trots att den är fullt ätbar. FN har satt ett mål att matsvinnet ska halveras till år 2030 och Sveriges regering har en treårig strategi för att arbeta med frågan. Men än så länge ser det inte ut som att svenskarnas matsvinn minskar.

Trots att hushållen i Sverige kastar 444 000 ton fullt ätlig mat årligen (Livsmedelsverket 2015) ökade inköpen av livsmedel i länet med över 11 miljarder kronor förra året, enligt SCB. Räknar man bort prisökningar har svenskarna konsumerat 3,1 procent mer livsmedel och drycker än föregående år.

Trenden blir ännu tydligare över tid, livsmedelskonsumtionen steg med 93 procent från år 2000 till år 2016 – nästan en fördubbling. Även köttkonsumtionen har ökat stadigt och svenskens genomsnittsförbrukning satte rekord förra året med 87,7 kilo kött. En ansenlig del av ökningen är sannolikt mat som slutar i soptunnan. Så kan det inte fortsätta.

Den mat som svenskarna kastar varje år motsvarar utsläppen från nästan 368 000 flygresor till Thailand tur och retur. Utöver de utsläpp som uppstår vid produktionen av livsmedel belastar matsvinnet vår planet även på andra sätt. När man kastar en avokado slänger man också bort 200 liter vatten, som har gått åt för att odla den. Matproduktion bidrar ofta till negativ miljöpåverkan genom omfattande användning av konstgödning och bekämpningsmedel.

Vårt matsvinn behöver halveras – och det kan omöjligt ske utan att hushållen tar ansvar för sin del. Julen är en tid när vi kastar ännu mer mat än vanligt. Hos ett genomsnittligt hushåll ökar matsvinnet med 12 procent över jul. Låt det inte bli så hemma hos er.

Anneli Rogeman, vd We Effect

Fem tips hur du minskar ditt matsvinn i jul

 

Banta julbordet. Ett dignande bord leder lätt till mycket rester. Det är enklare att beräkna hur mycket som går åt om man bjuder på en festlig maträtt istället.

Planera bättre. Hur många gäster är ni och hur mycket mat ställer du fram? Gör en enkel uträkning för att bedöma mängden.

Kyl snabbt. Låt inte maten stå framme längre än nödvändigt och ha 4 till 5 grader i kylen, då håller sig resterna längre.

Strategiska rester. Laga lite mer av det som går bra att frysa in eller äta dagarna efter jul, som julskinka eller Janssons frestelse. Gör mindre av det som är godast nylagat.

Ge bort mat. Erbjud gästerna att ta med sig mat hem, om det blir över. Är det större mängder mat kan du fråga härbärgen om de vill ha den.