”Nu är det upp till bevis för regeringen”

Kvinnlig bonde matar sina höns.

Natangamwaki Nuru, en av de småskaliga bönder We Effect stöttar i Tanzania. Foto: George Kamau.

REPLIK. Reformagendan som presenterades förra veckan utlovar en effektivisering av svenskt bistånd, där civilsamhället ska få en starkare roll och ökat stöd och handel och bistånd ska förstärka varandra. Nu är det upp till bevis för regeringens reformagenda, skriver Anna Tibblin på We Effect.

Den här repliken publicerades ursprungligen på omvarlden.se.

Precis som Gudrun Brunegård (KD) konstaterar har mycket debatt rått kring regeringens vilja att sammanfläta svenskt bistånd med handelsintressen och ett ökat fokus på ekonomisk utveckling.

We Effect har arbetat med företagande och ekonomisk utveckling i några av världens fattigaste länder i 65 år. I dag är vi världens största kooperativa biståndsorganisation, så det är med gott om erfarenhet vi applåderar regeringens fokus på handelsbistånd. Med det sagt är det fortfarande oklart hur politiken ska implementeras – och Reformagendan kommer stå och falla med hur den genomförs.

Vid flera tillfällen har biståndsministern talat om att kanalisera biståndsmedel direkt till svenska företag, om hur biståndet ska vara en del av vårt främjande och hur biståndet ska förenas med svenska exportintressen. Det finns, precis som ministern konstaterat, inget fult i att tjäna pengar. Men att tjäna pengar på andras bekostnad – på fattigas bekostnad – är bland det fulaste som finns. Därför är det viktigt att Reformagendan genomförs ansvarigt, skickligt, med all befintlig kunskap och erfarenhet som underlag och de fattigas bästa för ögonen.

Reformagendan innehåller mycket bra politik och jag är säker på att vi har just Kristdemokraterna att tacka för att Reformagendan vi ser i dag är så mycket bättre än de utkast som vi såg under hösten. Här vill jag särskilt lyfta att reformagendan på flera sätt lyfter vikten av att stärka livsmedelsförsörjningen i världen vilket är avgörande för att utrota hungern långsiktigt. Men vi ser fortfarande utvecklingspotential när det kommer till civilsamhällets och företagandets roll och hur biståndet kopplas till handel handelsbiståndets utformning. Därför vill vi framföra dessa två rekommendationer tillsammans med en förhoppning om att civilsamhället kan arbeta ännu närmare regeringen nu när Reformagendan är på plats.

1) Handel är nödvändigt för ekonomisk utveckling, men ingen garant. Att ett företag, svenskt eller annat, öppnar en verksamhet i ett land där det finns fattiga och utsatta människor har ingen automatisk positiv effekt för dessa grupper. Det finns gott om exempel på länder som tjänar gott om pengar utan att de kommer fattiga och utsatta grupper till del. Jag är övertygad om att civilsamhället och lokala företag, i samarbete med svenska företag, kan hitta nya vägar för att förena handel och bistånd så att utvecklingsmålen nås fortare och billigare. Men då krävs samarbete och samordning. Därför uppmanar jag regeringen att skapa ett expertråd som bistår regeringen i att ta fram den konkreta politik som ska ge Reformagendan sin substans. 

2) Sveriges relation med omvärlden är sällsynt bra, även om den på senare tid sargats något i vissa regioner. Det beror på att vi varit aktiva, ansvariga och engagerade i världsutvecklingen. Sverige har stått upp för demokrati och fred, kämpat mot fattigdom och förtryck. Och i praktiken är det ofta det svenska civilsamhället som världen möter när de möter Sverige. Det svenska civilsamhällets organisationer bör inte värnas för att vi är svenska eller av tradition. Civilsamhället bör i egen rätt ses som ett viktigt svenskt intresse som stärker Sveriges roll och handlingsutrymme i världen, bidrar till säkerhetspolitiken och till den svenska diplomatin. Gudrun Brunegård och regeringens reformagenda säger att stödet till civilsamhällets organisationer ska öka. Men hittills har det, allt inräknat, minskat under denna regering. Bara genom en kreativ räkneövning kan man påstå något annat. Här behöver regeringen följa upp ord med handling. Civilsamhället behöver ett starkare stöd än idag. Det ligger i Sverige intresse.

Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect