Ny rapport: Var fjärde afrikan namnges i svenska tidningar

Offerbilderna är färre och fler namnges. Den svenska rapporteringen om bistånd i Afrika har nyanserats – men svarta och vita behandlas fortfarande mycket olika. Det visar rapporten #allaharettnamn som We Effect presenterar i Almedalen i dag.  

En av fyra, 24 procent, av alla privatpersoner från Afrika namngavs i svenska tidningar under 2015. Det är ökning från 13 procent året före. Hudfärgen är dock fortfarande en vattendelare. Vita människor får ett namn i 93 procent av fallen.

– Det är positivt att fler får sitt namn i tidningen, det är en utveckling som hjälper till att nyansera den ofta förenklade bilden av Afrika. Men skillnaderna är fortfarande alldeles för stora. Förut var det uruselt, nu är det bara dåligt. 2016 ska det inte spela någon roll var man bor för att få sitt namn i tidningen, säger Ola Richardsson, kommunikationschef på We Effect.

Nytt för årets rapport är att svenska redaktioner har medverkat med sin syn på namnfrågan. Den övergripande uppfattningen är att namnet är viktigt, väcker engagemang och ska finnas med i alla publiceringar. Tidspress och att uppgift om namn ofta saknas från bildbyråer anges som skäl till att så ändå inte blir fallet i praktiken.

Rapporten, som gjorts årligen sedan 2012 i samarbete med Retriever, visar även att offerbilderna minskat. 2011 användes de i 40 procent av alla artiklar, under 2015 var motsvarande andel tio procent. Lokalbefolkningen får dock mycket sällan själva komma till tals. Likt tidigare år står de enbart för en halv procent av alla uttalanden i de analyserade artiklarna.

Ytterligare slutsatser från rapporten ”
#allaharettnamn – bilden av svenskt bistånd i Afrika 2015”:

  • Uppmärksamheten kring svenskt bistånd minskade med 20 procent under 2015. 978 artiklar skrevs om ämnet under 2015 jämfört med 1221 artiklar året innan.
  • Sju procent av artiklarna handlar om konkreta biståndsresultat. Det är en ökning från tidigare år då motsvarande siffra var två procent.
  • Vita biståndsarbetare är den vanligaste bilden och förekommer i 30 procent av artiklarna. Det är dock en minskning från året innan då motsvarande andel var närmare 50 procent.

Om analysen: Medieanalysen i rapporten är gjord av Retriever och baseras på 978 tidningsartiklar publicerade under 2015 i svenska tidningar. Artiklarna handlar om svenska bistånd- och hjälpinsatser i afrikanska länder söder om Sahara. Analysen har ett särskilt fokus på vilka bilder som illustrerar tidningsartiklarna.