Ödesfråga för civilsamhället

I mars förväntas spellicensutredningen lägga fram sitt förslag om hur den svenska spelmarknaden ska se ut. Avsikten från regeringen är att öppna upp spelmarknaden för flera aktörer och få in de aktörer som idag vänder sig till svenska konsumenter (utan tillsånd att bedriva spel i Sverige) under svensk tillsyn.

Hur utredningen landar är en ödesfråga för civilsamhället i Sverige. I dag får många ideella organisationer betydande stöd från så kallade rikslotterier – Postkodlotteriet, Bingolotto, Sverigelotten, Miljonskrapet och flera andra. Dessa lotterier är – i nuvarande lagstiftning – skattebefriade eftersom överskottet går oavkortat till ideella föreningar.

Speciellt två frågor är avgörande när spelutredningen läggs fram:

  • Fortsatt skattebefrielse för rikslotterier. Om det inte finns med i utredningen riskerar stödet till civilsamhället att halveras.
  • Teknikneutralitet för rikslotterier. Lotterier måste kunna fortsätta att ligga i framkant i utvecklingen och tillåtas konkurrera över nätet. Om utredaren skulle föreslå en annan modell är risken överhängande att rikslotterierna tappar sin popularitet och stödet till civilsamhället minskar.

Spellicensutredningen har engagerat en rad förmånstagare. Nedan är länkar till två av debattinläggen.

https://www.svd.se/skatt-pa-rikslotterier-slar-mot-ideell-sektor

http://www.svd.se/hundratals-miljoner-star-pa-spel-for-de-ideella

Läs gärna en informationsfolder om utredningen:

Spellicensutredningsfolder: ”Låt den Sveriges ideella sektor fortsätta att utvecklas” (PDF)