”Ökat klimatbistånd till bönder kan minska världens hunger”

Gedion Macharia Njihi, bondekooperativet FF SPAK, Kenya. Foto: Robert Englund.

Klimatkrisen, konflikter och ekonomisk nedgång har drabbat världens fattigaste hårt. Fler och fler får svårt att betala för mat och husrum. Allt fler får svårt att odla på grund av torka. Nu krävs en global kraftsamling, inte minst för att stötta utvecklingsländernas bönder. De bär potentialen att både bromsa klimatkrisens effekter och att skapa arbeten och tillväxt, skriver We Effects styrelse.

Den här debattartikeln publicerades ursprungligen i Aktuell hållbarhet 

Jordbruken i östra Afrika är småskaliga – det finns många bönder och varje jordbruk är litet. Man sår och skördar efter de principer man lärt sig från sina föräldrar och det mesta av skörden går till ens eget hushåll. We Effects regionchef för östra Afrika, George Onyango som själv vuxit upp i en jordbrukarfamilj, berättar hur hans mormor alltid kunde berätta att regnperioden var på väg någon dag innan den kom och att den höll på att ta slut någon dag innan den försvann. Så är det inte längre.

Klimatförändringarna är inte ett hot på horisonten för bönderna i Kenya, Tanzania eller Uganda. De har redan anlänt, med torka, oförutsägbara regnperioder och extremväder. Bönder som för bara tio år sedan enkelt kunde försörja sig själva, sin familj och sälja ett överskott på marknaden, står numera med resten av den fattiga befolkningen i brödköerna. Bonden Benjamin Kalunga i Machakos är ett av tusentals målande exempel som We Effect har träffat. Han visade den torra botten på vad som under hela hans liv varit en rinnande flod intill hans gård. Nu är hans åkrar helt beroende av det oregelbundna regnet. De senaste åren har varit torra, men nästa år kanske blir bättre, säger han.

Det är lätt att bli nedslagen av sådana vittnesmål. Speciellt när allt tyvärr pekar på att de torkor som kenyanska bönder upplevt de senaste säsongerna inte är tillfälligheter, utan det nya normala. Genom moderna hållbara jordbruksmetoder, nya lösningar för att långsiktigt säkra vattenförsörjningen och användning av tåliga fröer kan det kenyanska låglandet grönska igen. Men då krävs politiska beslut, investeringar och kompetensförsörjning.

Genom moderna hållbara jordbruksmetoder kan det kenyanska

låglandet grönska igen. Men då krävs politiska beslut, investeringar och kompetensförsörjning.

We Effect är de kooperativa företagens biståndsorganisation och vi har arbetat med bönder i några av världens fattigaste länder sedan 1958. Vi stödjer dem med kompetensförsörjning och organiserar dem i kooperativa företag och föreningar så de kan stärka lönsamheten, samla sina resurser för att göra gemensamt stärkande investeringar – precis som svenska bönder gjorde. Det är ett koncept som funkar. Av de kooperativ vi arbetat med i östra Afrika de senaste fem åren avslutar vi nu samarbetet med 60 procent av dem – de behöver inte vårt stöd längre. I stället hjälper de andra.

Både expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och Världsbanken har landat i samma slutsats som vi – bönderna i utvecklingsländerna spelar en helt central roll för såväl hungerbekämpningen som den ekonomiska utvecklingen. Tyvärr har biståndets jordbruksstöd, detta till trots, hamnat i skymundan hos tidigare regeringar i Sverige. Av biståndets 56 miljarder går endast tre procent till jordbruksstöd. Det är en låg siffra, både i förhållande till andra länder och till vilken nytta stödet skapar.

Av biståndets 56 miljarder går endast tre procent till jordbruksstöd.

I dessa svåra tider behöver bönderna vårt stöd. Bönder som Benjamin Kalunga i Machakos kan anpassa sina jordbruk till klimatförändringarna, bidra till att bromsa hungerkrisen och skapa ekonomisk utveckling, men då behöver de rätt förutsättningar och verktyg. Det är ett ansvar vi från den svenska kooperationen, Sverige och EU måste vara med och ta. De småskaliga bönderna kan, utmaningarna till trots, bidra till att bromsa både klimatförändringarna och hungern och vi lovar att stå fortsatt starka bredvid dem och hoppas att fler gör oss sällskap i kampen för rätten till mat.

Lotta Folkesson
Styrelseordförande We Effect, styrelseledamot LRF

Anna Carlström
Styrelseledamot We Effect, senior rådgivare Lantmännen

Helen Persson
Styrelseledamot We Effect, chef medlemsverksamhet, Konsumentföreningen Stockholm

Lina Öien
Styrelseledamot We Effect, chef hållbar utveckling Riksbyggen

Erica Lundgren
Styrelseledamot We Effect, vd OK Västerbotten och styrelserepresentant OK-föreningarna

Anna Tibblin
Generalsekreterare We Effect