Öppet brev till Johan Forssell, ny biståndsminister

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.

Jag vill börja med att gratulera dig, å hela We Effects vägnar, till ditt nya förtroende som Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete. Det är ett stort och viktigt uppdrag och du börjar i en historiskt svår tid.

Världen står just nu mitt i en historiskt stor hungerkris. Redan 2020 hade en av tre människor globalt (2,4 miljarder) inte tillräcklig tillgång till mat. Av dem riskerar 50 miljoner att svälta. Dessa siffror kommer växa om inget görs omgående. Klimatförändringarna är en bärande orsak till detta, men också en allt oroligare omvärld. Till följd av de ekonomiska läge som följde coronapandemin och som förvärrats ytterligare av kriget i Ukraina står miljontals människor idag utan medel att köpa mat med. Flera länder i östra Afrika är dessutom helt beroende av spannmålsleveraser från Ukraina som nu uteblir.

Hungern och arbetslösheten har redan drivit miljontals människor på flykt. Idag lever över 100 miljoner människor som flyktingar och den siffran kommer fortsätta öka tills vi lyckats återskapa de arbeten och den tillgång till mat som garanterar drägliga liv i världens utvecklingsländer. Humanitärt nödstöd har sin plats, men det kommer aldrig att lösa problemet med matförsörjning och det kommer aldrig stärka länders självständighet eller ekonomi. För att klara det måste vi gå till roten av problemet – en landsbygd som idag inte klarar att förse sig eller sitt samhälle med tillräcklig matförsörjning.

På We Effect vet vi av lång erfarenhet att stöd till lokala jordbrukare ger tydliga resultat. Detta bekräftas av bl a Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) som pekar på jordbruksstöd som en nyckel i kampen mot hunger. Av våra projekt i östra Afrika de senaste fem åren kan vi nu avsluta 60 procent för att mottagarna inte behöver oss längre. Deras jordbruk står på egna ben, de skapar arbetstillfällen, stärker ekonomin och levererar trygg livsmedelsförsörjning i sitt närområde med mat som människor har råd att köpa. Och eftersom de ingår i större kooperativa nätverk är de mindre sårbara än andra jordbrukare. Samtidigt bidrar de till klimatkampen, till biologisk mångfald och kampen för kvinnors självbestämmande. Här finns det en oerhörd utvecklingspotential, inte minst för det svenska biståndet.

Sverige har, trots sina höga ambitioner inom såväl mat och klimat som ekonomisk utveckling, länge legat efter inom det här biståndsfältet. Och här har du som ny minister en otrolig möjlighet att växla upp de svenska ambitionerna och den nytta som svenskt bistånd bidrar med till världens utvecklingsländer.

I en komplex tid med flera akuta problem behövs holistiska lösningar. Det är min fasta övertygelse att klimatkrisen, hungerkatastrofen, konflikter och flyktingkrisen bara kan lösas gemensamt. Det går inte att lappa och laga i ena endan och ignorera den andra. Idag måste det svenska biståndet stå fast och starkt på den höga nivå och med den höga kvalitet som gjort Sverige till ett globalt föredöme. Och det måste leverera bistånd som ger mottagarna en väg mot politisk och ekonomiskt självständighet. Du står inför den otroligt svåra uppgiften att hitta lösningar på flera problem samtidigt och att få dessa lösningar att stärka varandra. Vi på We Effect står redo att bidra med vår del i det pusslet.

 

Med hopp om gott samarbete,

Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect