Pandemin trängde undan biståndet i media

Rapporteringen och diskussionen om biståndet har fått stå tillbaka i media under pandemin.

Uppmärksamheten för biståndet i media minskade 2020 jämfört med 2019. Det beror troligen delvis på ett ökat intresse för Corona som under året nämns i var fjärde artikel och inslag. Det visar en rapport från Retriever om hur biståndet skildrats i svensk media under åren 2019 och 2020.

En stor andel av rapporteringen om biståndet är kritisk. Ett vanligt tema i kritiken är att Sverige bör prioritera behov i det egna landet före behov i fattiga länder. Ett annat är att Sverige inte bör ge bistånd till odemokratiska länder. Ett mycket mindre vanligt förekommande tema är att biståndet skulle vara ineffektivt.

– Nu, när intresset för Corona börjar avta, måste vi fundera över hur vi åter kan få upp biståndet på medias dagordning, säger Marcus Lundstedt, Media- och påverksanschef på We Effect. Nu väntar en diskussion om vad vi lärt av pandemin och hur vi tar med oss dessa lärdomar in i ett nytt normaltillstånd efter pandemin. Vår uppgift blir att se till att den diskussionen inte bara handlar om Sverige, utan om hela världen.

Under 2019 fick Moderaterna stort genomslag för sitt förslag att skrota enprocentsmålet. 2020 fick biståndsorganisationer uppmärksamhet för budskapet att Sverige måste ta sitt ansvar när pandemin ökar behovet av bistånd.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna är de partier som syns mest i media i frågor kopplade till bistånd. Vänsterpartiet får minst genomslag. Sida har större genomslag än något av partierna. Och till skillnad från alla partier utom Miljöpartiet tappar inte Sida stort i genomslag under 2020 jämfört med 2019.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Act Svenska kyrkan, Diakonia, ForumCiv, IM (Individuell Människohjälp), Plan International Sverige och We Effect.

Av

Kalle Lindberg